Idag säger en övervägande majoritet av alla företag att de inte har möjligheten att realisera ett tydligt och mätbart affärsvärde från sin data. Orsaken till detta är främst brist på kompetens kring vilken data som de faktiskt har och kan nyttja, samt komplexiteten att ta del av denna data.

– En förutsättning för att motverka detta är att etablera både en teknisk och affärsmässig förmåga kring dataanalys och de tjänster som publika moln möjliggör, säger Agneta Lund, Chef Analytics och hållbarhet hos Forefront Consulting.

Så vad krävs för att genomföra en framgångsrik transformation med en analysplattform i molnet och möjliggöra ökat affärsvärde? Michael Forsberg, Partneransvarig till Google och Senior Cloud Advisor på Forefront, menar att det handlar om att skapa ett anpassat angreppsätt för att lyckas.

– Vi kan verkligen agera rådgivare inom detta område, givet vår erfarenhet kring vad som krävs för ett framgångsrikt initiativ inom Analytics, Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML) och när organisationer ska skapa en plattform i ett publikt moln.

Varför publika moln och varför just Google Cloud Platform?

Forefront har under de senaste åren byggt ett starkt och framgångsrikt partnerskap med Google i Norden; bland annat har de genomfört flera projekt med Google inom Analytics–området.

– Google ligger långt framme med sin plattform inom Analytics. De har nu ett litet försprång mot sina konkurrenter och tar stora marknadsandelar, konstaterar Agneta. Hon anger följande områden som avgörande för Googles starka plattform:

  • Multi Cloud-lösningar, att effektivare kombinera ”on premise” med flera molntjänster
  • Säkerhet & Data Governance
  • Modern arkitektur för Data Lakes och Enterprise Datawarehouse.
  • Avancerad plattform för AI och ML
  • Sammanhängde plattform för att realisera helhetslösningar, från datainsamling och analys till presentation.

Anpassade angreppssätt

Forefront anpassar sig efter kundens mognad och kompetens för att realisera en modern analysplattform. Detta genom att erbjuda teknisk spetskompetens och införandestöd, samt att utbilda kundens medarbetare för att öka deras egen förmåga.

– Det handlar mycket om kunskapsöverföring. För att lyckas måste kunden bygga förmåga, inte enbart system. Med rätt kompetens får man kraften att genomföra förändringar från A till Ö och ökar därtill säkerheten att lyckas med sina datalösningar. Med ett spetsteam som ”plogar” vägen kan du på detta vis nå en varande förändring inom såväl organisation som företagskultur, säger Michael.

Vad bör ni tänka på vid en förflyttning av Analytics till molnet?

  • Bygg er egen förmåga, men var ödmjuk för att ni inte kan bli experter direkt. Börja smått och ta hjälp för att göra det ”på rätt sätt”. Annars kan det bli både dyrt och problematiskt.
  • Genomför kompetens- och utbildningsinsatser kring den transformation som sker. Utbildning behövs – av ledning såväl som av de som genomför och bygger dataplattformen.
  • Underskatta inte vikten av kulturell förändring i organisationen när det gäller anpassning till nya tekniska förmågor! Återigen – börja med förändringsledning och utbildning tidigt.
  • Identifiera lämpliga användningsområden, med högt affärsvärde samt kända förutsättningar och data, för att succesivt ta sig an mer komplexa analyser.

Vill du prata med oss om hur du kan dra nytta av Analytics i molnet?

Kontakta Agneta Lund eller Michael Forsberg.

Den 29/4 håller Forefront tillsammans med Google webinaret ”Smart Analytics på Google Cloud Platform”. Läs mer och anmäl dig här.

Dela i dina sociala kanaler