Forefront arbetar med ett pro-bono initiativ för att hjälpa högstadie-, gymnasie- och yrkeshögskolor med den rekordsnabba digitala omställningen. Tillsammans med lärare och skolledning arbetar vi med att identifiera behov och skapa lösningar i de ändrade förutsättningarna.

”För skolor är styrkan att det redan finns digitala plattformar, lösningar och system på plats. Utmaningen för skolorna ligger i organisationens förmåga att snabbt och agilt lära och anpassa sig till de nya förutsättningarna, få det att funka i det breda perspektivet och att börja använda det som tidigare sågs som ett undantag”, Kristofer Lundqvist, managementkonsult på Forefront.

Tillsammans med Didaktus Gymnasium i Jakobsberg har vi arbetat i workshopform. Det handlar om att att identifiera de viktigaste problemområdena, diskutera åtgärdsförslag och skapa lösningar för de nya digitala förutsättningarna.

”Tack för stöd i vårt arbete framåt, vi ser framemot fortsatt utvecklingsarbete med detta underlag”, Pia Johansson, Rektor Didaktus Gymnasium Jakobsberg.

”Det har varit riktigt roligt att dela med mig av mina erfarenheter från andra branschers digitala omställningar till skolorna, men framförallt att se vilken stark genomförandekraft som finns inom skolvärlden och hur långt de kommit med den digitala omställningen på så kort tid”, säger Kristofer.

Världen har kastats in i en större och snabbare förändring och förändringstakt än någon av oss trodde var möjligt. Organisationer behöver hålla ett högre tempo och vara mer innovativa än vad som var möjligt för några veckor sedan. Kan vi ta vårt kunnande från digitalisering och hjälpa er skola?

Av: Sofia Andersson

Dela i dina sociala kanaler