De kommande veckorna får du via vår artikelserie ”Så lyckas du med Business Agility” lära dig mer om just Business Agility och varför verksamheter bör jobba mer agilt.

Vi passar också på att prata med några av våra Frontiers som hjälper kunder att göra just detta. Näst på tur är Pernilla:

Vad är din roll på Forefront?

Jag är senior konsult inom Affärs- och verksamhetsutveckling på Division Management.

Vad gör du hos kund kopplat till Business Agility?

Det varierar beroende på kunduppdrag, men vanligast är att gå in och stötta i en pågående förflyttning med fokus på en eller flera av de förmågor som skapar Business Agility. ”Ledar-, medarbetarskap & kultur”, samt ”Organisatoriskt lärande & innovation” är två förmågor som har varit mer aktuella på senare tid.

En förutsättning för att vara snabbfotad idag är att främja ett ledarskap och en kultur som bygger på tillit och transparens. Det krävs också att man hittar former för tvärfunktionellt samarbete då det är med gemensamma krafter man uppnår affärsmålen.

Att säkerställa kontinuerligt lärande och avsätta tid för kunskapsinhämtning och innovation är något som blir alltmer viktigt för att ligga i framkant men också för att attrahera rätt medarbetare.

Enligt dina erfarenheter, vad är den största effekten av att jobba mer agilt?

Min erfarenhet är att det leder till högre kvalitet, kortare ledtid (time-to-market) och ökad medarbetarnöjdhet. Kundnöjdheten ökar också om vi på riktigt börjar arbeta med förmågan ”Kundcentrering & insiktdrivna beslut”, annars bygger vi bara en effektiv produktionslina men riskerar att missa det faktiska värdet som ska realiseras.

Vilka tre tips har du till bolag som vill göra en agil omställning?

  1. Säkerställ att ni på ledningsnivå är överens om varför ni ska göra en agil omställning och har en gemensam bild av det önskade läget. Det underlättar förändringsresan och motiverar de beslut som behöver fattas längs med vägen.
  2. Börja med ett mindre antal initiativ och skala samt låt det sprida sig organiskt. Lärandet är målet så sprid goda exempel och inspireras av andra på vägen.
  3. Ha kunden i fokus från början till slut. Det hjälper er att fatta rätt beslut.

Läs artikelserien här.

Dela i dina sociala kanaler