De kommande veckorna får du via vår artikelserie ”Så lyckas du med Business Agility” lära dig mer om just Business Agility och varför verksamheter bör jobba mer agilt.

Vi passar också på att prata med några av våra Frontiers som hjälper kunder att göra just detta. Sist ut är Fredrik:

Vad är din roll på Forefront?

Jag är Enhetschef för arkitekterna inom Division Management.

Vad gör du hos kund kopplat till Business Agility?

Jag leder ett arbete hos en av våra kunder där vi etablerar en digitaliserings- och IT-strategi. En viktig komponent i strategin är den agila transformationen som företaget är inne i och som bara är början på en mycket större agil omställning.

Enligt dina erfarenheter, vad är den största effekten av att jobba mer agilt?

En verksamhet som är mer lättrörlig ger möjlighet att ändra riktning och omfördela resurser. Det ger större kapacitet till att göra rätt saker över tid och gör att man undviker att fastna i årsbudgetar och långa projektplaner.

Vilka tre tips har du till bolag som vill göra en agil omställning?

  1. Börja smått – en agil omställning är en kulturomställning som tar tid.
  2. Våga börja med ett område som ligger nära kärnaffären – det gör det enklare att få rätt fokus.
  3. Se till att inkludera alla delar av verksamheten i det agila arbetet från början – det får inte ”bara” bli en IT angelägenhet!

Läs artikelserien här.

Dela i dina sociala kanaler