Det finns en hel del ni bör tänka på för att lyckas med eye tracking och nå insikter som hjälper er. Vilken teknik använder ni er av? Hur ser miljön runtomkring ut? Hur mycket kan man mäta på en och samma gång?

Detta är den sista delen av en artikelserie om eye tracking i 2 delar. I denna artikel listar jag, Björn Carlsson (konsult inom UX-design på Forefront Consulting) upp 8 saker ni bör tänka på innan, under och efter att ni testar era tjänster, produkter och hypoteser med hjälp av eye tracking. Missade du del 1 hittar du den här.

1. Webbkamera, skärmmonterat eller glasögon?

Att utföra era test på en existerande webbkamera hos slutanvändaren är den absolut enklaste metoden men ger tyvärr också det grövsta resultatet. Främst för att kamerornas kvalitet kommer att variera från användare till användare, men också för att det blir svårare att justera inställningar på distans via en annan persons dator.

En skärmonterad eye tracker kan skickas ut i förväg till användaren och kräver mindre kalibrering än glasögon. En stor fördel mot webbkameror är att alla användare kommer att ha samma utrustning och eventuell felmarginal blir samma för alla respondenter i testet.

Glasögon, såsom Tobii pro glasses 3, är det bästa alternativet men kräver också mest förarbete i form av kalibrering och transport; antingen att ni åker ut till användaren eller att denne kommer till er. Glasögon som Tobii pro ger det mest tillförlitliga resultat och används bland annat för att mäta läkares ögon under operationer – kirurgisk precision bokstavligt talat. Glasögon ger också användaren möjlighet att röra sig fritt i till exempel en butiksmiljö.

Dubbelkolla också att ni har all hårdvara laddad och klar med samtliga kablar på plats.

Checklista för eye tracking

2. Generalrepetition

Även det mest noggrant planerade användbarhetstestet, oavsett hur perfekt den ser ut på papper, kan misslyckas drastiskt under verkliga förhållanden.

Innan ni startar ett fullskaligt test, samla flera deltagare och gå igenom testlogiken med dem. Prova både ramverket för testet och eye tracking utrustningen ni ska använda.

Tiden ni spenderar i detta steg betalar sig alltid i slutändan så ta tid, steg för steg, och ta hänsyn till deltagarnas feedback. Det är bättre att justera små inkonsekvenser och ojämnheter i detta tidiga skede än att brottas med resultaten av stora problem med felaktig datainsamling längre fram.

3. Miljö

Om ni använder eye tracking-glasögon på plats hos er så se till att rummet ni ska testa i har bra ljusförhållanden och ger tydliga testresultat. Ha aldrig en person bakom användaren då detta kan göra att eye tracking kameran felaktigt plockar upp den bakomstående personens ögon.

Om ni utför testet med användarens egna webkamera eller en skärmmonterad eye tracker på distans bör användaren informeras i förhand om att inte sitta i en stökig miljö, vid ett soligt fönster eller ha synliga personer i bakgrunden.

4. Kalibrering

Innan ni utför testet med en respondent bör utrustningen kalibreras för att passa just dennes ögon. Om användaren bär glasögon kan det vara bra att ta lite extra tid för att säkerställa att passformen blir bra. Fråga respondenter med glasögon om de har UV behandlade eller prismaslipade glas, dessa kan nämligen ställa till det för utrustningen att registrera ögats rörelser. Finns det kanske möjlighet att byta till linser under testet?

Skärmmonterade eye trackers brukar vara avlånga och det är tyvärr inte ovanligt att man råkar placera dem upp och ner. En dubbelkoll skadar därför inte att lägga till i din checklista.

5. Ta er tid

Räkna med lite längre tid än för ett vanligt test med användare. Detta för att ha tid med kalibrering men också för ett samtal där ni går igenom inspelningen tillsammans med användaren för att skapa förståelse för hur dennes tankebana såg ut i förhållande till blicken.

6. Ha ett tydligt fokus för ert test

Det kan vara lockande att mäta lite allt möjligt när man har kundens fulla fokus till sitt förfogande. Men försök att begränsa er till ett problem eller område per test för att inte få ett för spretigt resultat.

7. Fundera på hur ni mäter framgång

Se till att ert test kommer fram till mätbara resultat. Det kan vara att mäta hur långt tid det tar att genomföra en viss uppgift eller hitta en viss produkt eller funktion på en sida. Detta gör att resultaten ni presenterar går att mäta mellan olika testdeltagare, men även mot tidigare versioner som ni testat. Det underlättar också rådgivningen om förbättringsförslag till interna intressenter.

8. Gå bortom färgdiagram

När du presenterar dina resultat kan det vara lockande att fokusera på statiska färgdiagram som visar var de flesta tittar. Dessa tar tyvärr inte alltid hänsyn till hur länge besökarna fokuserar på vissa områden och bör kompletteras med djupare resonemang från intervjuer med användare om hur tankarna gick i förhållande till blicken som vi tog upp i den första artikeln om eye tracking för UX.

Om ni följer punkterna ovan kommer ni att ha mycket goda förutsättningar för att samla insikter kring hur era användare tänker kring era tjänster och produkter.

Av: Björn Carlsson, UX-designer på Forefront Consulting

Referenser:

Tobii Pro

Andreas Olsson – Eye tracking the user experience – should you?

Aga Bojko – Eye Tracking the User Experience (2013), ISBN: 1-933820-10-1

Dela i dina sociala kanaler