Forefront Consulting utvecklar sitt samarbete med enmanskonsulter och nischbolag under det nya varumärket Accelerate. Att utveckla underkonsultaffären under ett eget varumärke skapar tydlighet ut mot marknaden samt ger bättre förutsättningar för långsiktiga relationer drivna av kompetens och hög kvalitet. 

Leyla Schrebier VD Accelerate

Forefront Consulting sysselsätter idag ett hundratal underkonsulter i kunduppdrag. All underkonsultverksamhet bedrivs från 1 januari 2022 under det nya varumärket. Planen på sikt är att skala upp verksamheten på hela den svenska marknaden. Ny VD för Accelerate blir Leyla Schreiber som tidigare varit bl.a. VD för konsultbolaget One Agency och regionschef för konsultbolaget tretton37.

Accelerate erbjuder enmansbolag och nischbolag ett nytt sammanhang där missionen är tydlig; att göra småföretagandet för tech-konsulter mer utvecklande genom att kombinera rätt uppdrag med relevant kompetensutveckling med hjälp av utbildning, moderna tekniker och närhet till kund.   

”Allt fler väljer idag att köra eget, det är en trend som varat de senaste tio åren och förväntas hålla i sig. Jag tror på ett ekosystem där vi jobbar tillsammans för att skapa värde. För att lösa kundernas utmaningar behöver fokus ligga på människors engagemang, kompetens och känsla av sammanhang, inte anställningsform.” säger Leyla Schreiber.

”Givet våra kunders behov av rätt kompetens finns det egentligen inga begräsningar för hur stor del av Forefront Consultings tillväxt som kan väntas komma från Accelerate. Det viktigaste är alltid att vi sätter kvalitet först. Det är helt rätt i tiden att skapa Accelerate för att få maximal kraft både för marknaden men också för de otroligt duktiga enmanskonsulter och nischbolag som finns idag.” säger Johan Pettersson, VD Forefront Consulting.

Kontakt

Leyla Schreiber, VD Accelerate
Johan Pettersson, VD Forefront Consulting

Dela i dina sociala kanaler