I tidigare artikel, Forefront vill att fler kvinnliga utvecklare ska ta plats inom IT-branschen, beskrivs det varför Forefront jobbar med jämställdhetsfrågor för att få in fler kvinnor i IT-branschen. I denna artikel fortsätter vi att lyfta fram våra medarbetares motivation och varför de engagerar sig, men även deras idéer om hur det kan bli mer jämställt i branschen och på Forefront.

Engagemanget hos våra medarbetare 

Det finns ett starkt engagemang hos flera medarbetare som vill bidra till jämställdhetsarbetet. Sofia Rokkones, systemutvecklare på Forefront, är med i Jämställdhetsgruppen på Division Technology. 

”Jag vill vara med och bidra till en hållbar och jämställd framtid. Jag tror verkligen att jämställdhetsfrågan är avgörande för att samhället och världen ska hålla i längden. Jag vill bidra till ökad medvetenhet på arbetsplatsen, där det ska vara självklart att känna till vad en som individ kan göra. Jag vill arbeta för oss kvinnor som redan finns i branschen och på Forefront, och genom det få fler inspirerade att vilja börja jobba med teknik.”

Även Jonah Andersson, systemutvecklare på Forefront, beskriver varför hon vill bidra till arbetet. 

”Jag brinner för jämställdhetsarbetet då jag tidigare upplevt hur jobbigt och tufft det är att jobba i ett ojämställt och icke-inkluderande företag. Det stressade mig mycket och påverkade min hälsa. Jag vill göra skillnad genom att vara en förebild både internt och externt. Jag är glad att Forefront är ett företag som ger mig trygghet och förutsättningar där jag trivs bra med mina kollegor och i mitt jobb. Jag tycker det är jättespännande att vi samarbetar och gör skillnad!”

Det är samtidigt viktigt att jämställdhetsarbete görs på ett genomtänkt sätt som gör skillnad och på riktigt kan förändra förlegade syn- och arbetssätt. Hur detta ska göras är inte alltid självklart, och att få med alla som vill i jämställdhetsarbetet är viktigt. Ida Cervin, systemutvecklare på Forefront, sätter ord på viljan att engagera sig, men att det kan vara svårt att veta hur. 

”För mig var det självklart att bidra, men det var inte självklart hur man kan bidra. Jag personligen kände en frustration över att inte veta hur man kan jobba mot en mer jämställd värld, bransch och arbetsmiljö, då jag tycker att det är en självklarhet att det ska vara jämställt. Jag vill bidra till Forefronts jämställdhetsarbete för att kunna ge mig själv och andra verktygen att skapa en jämställd arbetsplats.”

Leyla Schreiber, HR-chef på Forefront, vill jobba i en inkluderande arbetsmiljö och vill att hela organisationen ska genomsyras av detta. 

”För att det är viktigt och för att det gör skillnad. Jag är övertygad det är det bästa för vår organisation och för alla våra medarbetare i from av välmående såväl som resultat, och båda är som känt viktiga och inte sällan relaterade. Jag personligen blir också mer stimulerad i en diversifierad miljö där det finns utrymme för olika kön, olika bakgrunder, olika åldrar. Jag vill vara i en miljö där olika åsikter, erfarenheter och perspektiv tillåts i syfte att nå framgång #Tillsammans, något som också ligger i Forefronts DNA sen tidernas begynnelse.”

Stora delar av målet med jämställdhetsarbetet på Forefront är att alla ska kunna göra något och att det ska vara lätt att veta hur. Att det är självklart att vara med och bidra känner många, och som Fredrik Lindström, lösningsarkitekt på Forefront, så enkelt men kärnfullt uttryckte sitt engagemang: 

”Om en inte är en del av lösningen är en en del av problemet.”

Hur fler kvinnor ska inspireras till branschen 

Forefront vill i jämställdhetsarbetet få fler kvinnor till IT-branschen och – minst lika viktigt – att de också vill stanna kvar! Ida Cervin lyfter vikten av att börja inspirera och stötta redan i tidiga åldrar. 

”En ung tjej ska inte behöva fundera över om det normalt att vara teknikintresserad eller inte – teknikintresse har inget med kön att göra. Jag tror  att det är viktigt att vi belyser de fördomar och problem som finns idag och utbildar oss som jobbar i branschen i dessa frågor. Vi måste också hjälpas åt att ansvar för att lyfta, coacha och stötta tjejer som är teknikintresserade för att ge dem de förutsättningar som behövs för att känna att de har en självklar plats i branschen.”

Fredrik Lindström tycker att alla i branschen har ett ansvar att aktivt engagera sig för att skapa en välkomnande miljön. 

”Flera ur majoriteten (män) i IT-branschen behöver aktivt delta i jämställdhetsarbetet för att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och intresserade av att fortsätta sin karriär.”

Elias Todevski, försäljningschef för Forefronts Division Technology, ser också att branschen har ett ansvar att kontinuerligt arbeta för jämställdhet. 

”Genom medvetenhet, öppenhet och transparens tror jag att vi behöver såväl väcka kvinnors nyfikenhet och intresse för teknik som välkomna dem in i en bransch som idag på många vis är exkluderande.”

Det viktigt att som enskilt företag jobba för jämställdhet. Michaela Bostrand har flera konkreta idéer på hur detta kan gå till.  

”Vi behöver fundera på hur vi rekryterar medarbetare och vem som skriver annonserna. Om annonser endast skrivs av norm-typiska IT-personer (oftast män) finns risken att man avskräcker bland annat kvinnor från att söka. Detta då kvinnor i högre utsträckning tenderar att skriva av sig själv och sin förmåga och därför avstår från att skicka in sitt CV när inte alla ”krav” i annonsen uppfylls. Vi behöver generellt få in fler kvinnor i rekryteringsprocessen, och i nästa steg bör det alltid vara en intervjuare av varje kön på plats.”

”Vi måste börja höja kvinnor, deras förmåga och kompetens. I en undersökning av Tjejer Kodar med 700 kvinnor och icke-binära uppgav 53% att de upplevt att deras kunskap och kompetens ifrågasatts i högre utsträckning än personer av motsatt kön [1]. Många uppger också att de har blivit förminskade av kollegor. Vi måste börja titta inåt och ifrågasätta våra egna handlingar, vi måste utbilda oss i hur man kommunicerar på ett inkluderande sätt. Vi måste våga uppmärksamma och ifrågasätta exkluderande beteende.”

Förslaget på mer jämställda annonser och att alla i rekryteringsprocessen ska träffa minst en kvinna är några av de aktioner som drivits igenom och börjat implementeras. Arbetet för jämställdhet på Forefront är i full gång, och det kommer fortsätta. Branschen är långtifrån jämställd idag, men om vi med genomtänkta målsättningar försöker skapa medvetenhet och fortsätter arbeta fram konkreta insatser kommer målet att nås snabbare! 

Har du tankar om jämställdhet i IT-branschen, idéer om hur det kan bli mer jämställt eller vill du veta mer om vårt jämställdhetshetsarbete på Forefront? Kontakta oss gärna!  

Vill du bli en av oss på Forefront? 

https://www.forefront.se/karriar/  

Skriven av: Sofia Rokkones & Jonah Andersson, konsulter och engagerade i Jämställdhetsgruppen på Forefront 

Källor 

[1] Pettersson H och Arvidsson M. 2020. Tjejer Kodar. En undersökning från Tjejer Kodar 2020 – Röster från kvinnor och icke-binära inom IT