Försörjningskedjor (Supply Chains) består av många delar och aktörer som interagerar i ett transaktionellt flöde av fysiska artiklar – hela vägen från gruvgången till slutkundens hand. Det här fysiska flödet kräver ett kopplat informationsflöde för att få artikeln till rätt plats i rätt tid.

robotar supply chain

Flödet av varor tillsammans med information har varit grunden i alla försörjningskedjor sedan lång tid tillbaka – från före Sidenvägens tid – då informationen blev buren och förmedlades av personen som flyttade varan. Informationens centrala roll kommer fortsätta att bli ännu mer framträdande och sammankopplande mellan olika delar i flödet. Detta lägger i sin tur grunden till de autonoma Supply Chains som Gartner förutser kommer vara verklighet på sina håll om drygt 10 år.

I den här artikelserien i tre delar får du lära dig om information och dess centrala plats i Supply Chain. Hur du går från dagens begynnande automatisering i organisationssilos till autonoma godsflöden som spänner över världen. Människans fokus kommer skifta mot att skapa mer värde i stället för att lägga kraften på att förstå och anpassa flödet till variationer i efterfrågan.

Robotic Process Automation (RPA) gör fortfarande enkla uppgifter

De senaste åren har det skett en explosion av införande av RPA i många transaktionella lågvärdesaktiviteter. Allt från enkla klipp-och-klistra-aktiviteter, som förvånansvärt ofta genomförs i många företag idag, till mer avancerade processaktiviteter som del i IoT-lösningar i exempelvis produktionen.

Än så länge är användningen av RPA relativt grundläggande och bygger vidare på de funktionella silos som byggts upp under generationer av företagande. De bryter alltså inte silobarriären och tar sig till nivån att driva hela flödet, utan förenklar och eliminerar lokala ganska enkla uppgifter.

Ett exempel kan vara en inköpsavdelning som får inköpsunderlag från verksamheten i en myriad av olika mallar sätter in RPA som kan arbeta dygnet runt för att klippa in informationen i inköpssystemet. RPA som lyfter transaktionsdata in och ut i lokala satellitlager till centrala lagersystem är ytterligare exempel på enkla aktiviteter.

Fysiska robotar kommer närmare slutkunden

Robotisering i Supply Chain är inte ny även om RPA är en relativt ny företeelse. Fysiska robotar har funnits länge i produktionen, men blir fler, mer intelligenta och mer synliga också för slutkunden. Ett av de senare tillskotten på det området är paketrobotar som effektiviserar paketutlämningen för ombuden och förenklar för konsumenten som inte behöver förhålla sig till ombudets öppettider. Samtidigt ger det mycket bättre förutsättningar för en mindre miljöbelastande ”sista mil” för e-handeln genom att en fullastad bil kan fylla på en paketrobot i stället för att en mängd små paketbilar fyllda till 30% åker runt i stora områden. Covid-19-pandemin har gjort att e-handeln har tagit flera kliv framåt de senaste 18 månaderna, men Sverige ligger ändå efter andra mer e-handelsmogna marknader. PostNords E-barometer Q1 2021 visade ett lyft på 53% för första kvartalet 2021. Dagligvarorna sticker ut med en ökning på 128% på 12 månader! Paketroboten blir i den kommande ökningen en del av lösningen och något slutkonsumenten kommer se mer utav som komplement till ombud och boxar.

Att både RPA och fysiska robotar har framtiden för sig råder det ingen tvekan om och du kommer se många fler införanden i fler delar av flödet de närmaste åren. Gartner förutser att vi fram emot 2025 kommer ha nått en platå i införandet av automation, huvudsakligen byggd på RPA, som ett delsteg i att uppnå autonoma Supply Chain.

I nästa artikel får du veta mer om hur nästa steg ser ut och vad informationen ger för möjligheter ur flödesperspektivet, men kanske ännu viktigare, ur ett miljöperspektiv.

Vill du veta mer om Supply Chain?

Vill du veta mer om försörjningskedjor och inköp och hur Forefront kan hjälpa ditt företag, kontakta Andreas Krus – andreas.krus@forefront.se, 073 – 082 55 91

Läs övriga artiklar i serien:

Serien är skriven av Joakim Rydh – Konsult på Forefront och en av våra specialister inom Supply Chain

Dela i dina sociala kanaler