Hur kan du undvika att producera och skeppa fel varor? Att förstå behovet, efterfrågan, i flödet har länge varit ett huvudbry för logistiker. Den utopiska drömmen är att uppnå full visibilitet och spårbarhet i flödet, i realtid. Det kommer nog fortsatt vara en utopisk dröm i vissa fall men är uppnåeligt och något som kommer införas i de flöden där det anses relevant.

I den här artikelserien i tre delar får du lära dig om information och dess centrala plats i försörjningskedjorna. Del 2, den här delen, beskriver möjligheten som uppstår när du genom befintlig teknik kopplar ihop hela flödet och skapar det som länge varit en utopi: Full spårbarhet i Supply Chain.

supply chain behov

Informationstillgång gör att du kommer sluta ta beslut

Att ta rätt beslut kan bara göras på riktig information. Nästa steg är enligt Gartner år 2030, när du kommer ha intelligenta system som tar över det du hittills sett som människans centrala uppgifter att fatta beslut kring. Du kommer då i stället göra det du gör bättre än systemen; att leda dem. Systemen kommer vid det här laget fortsatt baseras på maskininlärning och ta beslut grundade på oerhörda mängder realtidsdata. Detta är bara genomförbart i molnbaserade system som dessutom ger dig snabbt affärsvärde. De här systemen hjälper till exempel med att välja mellan olika planeringsscenarier och fatta snabbare och mer korrekta beslut både inom demand planning, retail operations och merchandising till exempel.

Blockkedjor skapar spårbarhet i flödet och ställer krav på organisationen att bli agil

En del av teknologin som förutspås ta mer plats i försörjningskedjorna är blockchain som hittills påbörjat sitt intåg för att öka visibiliteten och/eller spårbarheten i försörjningskedjan. Genom ökad visibilitet kan ryckigheten som illustreras av den så kallade Bull-whip-effekten kraftigt minskas. Det viktiga i Bull-whip-effekten är att små variationer i förbrukningsledet leder till stora variationer i produktionsledet. Det sker genom förstärkande effekter i alla mellanhänder (säljledet som överskattar efterfrågevariationen samt grossister och distributörer som gör detsamma). Den här effekten skapar onödig över- och felproduktion till skada för miljön men också för kunden som inte får det som efterfrågas.

Smarta system som har aktuell och korrekt data kommer minska dessa effekter och vara mer agila – anpassningsbara till förändringar i efterfrågan och störningar i hela flödet. Hela verksamheten och dess Supply Chain behöver bli mer agil med förmågor för snabb anpassningsbarhet till nya förutsättningar. Därför behövs stora omställningar av arbetssätt, styrning, organisation och kultur för att nå hela vägen, till Business Agility. Lär dig mer om Business Agility här.

En agil organisation klarar att ha kunden i fullt fokus. Det, och spårbarhet, är något du får utforska mer i tredje och sista delen av den här artikelserien om informationens centrala plats i försörjningskedjorna.

Vill du veta mer om Supply Chain?

Vill du veta mer om försörjningskedjor och inköp och hur Forefront kan hjälpa ditt företag, kontakta Andreas Krus – andreas.krus@forefront.se, 073 – 082 55 91

Läs övriga artiklar i serien:

Serien är skriven av Joakim Rydh – Konsult på Forefront och en av våra specialister inom Supply Chain

Dela i dina sociala kanaler