Kan du möta kundernas krav på spårbarhet med hjälp av information? Låt oss säga det med en gång: Kunden är krävande, ja rent av besvärlig! Många kunder förväntar sig att de ska få en stor mängd information om produkten de ska köpa; de vill till och med veta råvarornas ursprung! Är det rimligt, eller ens möjligt?

I den här artikelserien i tre delar får du lära dig om information och dess centrala plats i försörjningskedjorna. I den här delen, del 3 undersöks vad de människor som idag räknar på tillgång och efterfrågan ska göra i den framtid som Gartner förutser vara det tredje och sista steget för Supply Chain, autonomi.

information supply chain

Information – en miljöbelastning eller -vinst?

Hållbarhet med dess olika aspekter är en central förmåga idag. Information och robotar är mycket viktiga även för miljöfrågan som vuxit mycket det senaste decenniet och kommer växa kraftigt framöver. Information kan användas för att konsolidera transportflöden i Transport Management System (TMS) till exempel till de paketrobotar som beskrevs i del 1, och då minskar mängden transportkilometer. En annan möjlighet är att hjälpa en konsument till ett miljömässigt bättre val att genom incitament om exempelvis billigare leverans.

Information kan också användas till att minska variationen i flödet tack vare tillgång på information i rätt led i rätt tid som vi beskrev i artikel 2. Det här ger uppenbara miljövinster i form av minskade utsläpp från transporter och minskat resursutnyttjande i alla delar, inte minst i produktionen.

Den miljömässiga baksidan av det kan vara den stora energiåtgång som idag krävs för beräkningarna i blockchain och där har vi en fråga som behöver arbetas med, att miljövinsten i minskad över-/felproduktion övergår miljöbelastningen att använda blockkedjor och annan teknologi. För att klara de oerhörda klimatutmaningar vi står inför är det här, tillsammans med alla andra ansträngningar, av vikt att vi klarar av.

Förstår konsumenten vad de ber om?

Konsumenternas förväntningar och krav är många gånger höga och för att möta dem inom till exempel hållbarhetsområdet behövs också spårbar information för hela flödet. I E-barometern (2021 Q1, PostNord) står att läsa att nästan varannan konsument önskar sig en spårbarhet ned till råvaran. 48% anser att det är ”Ganska viktigt” eller ”Mycket viktigt” att kunna spåra en produkts ursprung från råvara till slutprodukt. Detta är i de flesta fall idag inte möjligt med de lösningar som används.

Blockchain har potential att göra det – att spåra från råvara till konsumentprodukt, men produkterna är sammansatta och komplexa och frågan är om konsumenten kan ta till sig informationen och göra ett initierat val?

En så relativt enkel produkt som ett par jeans innehåller gruvmalm, eller återvunnen metall, från flera gruvor till knappar och nitar, råolja till delar av dragkedjan, kanske bomull från flera olika ställen och en mängd olika kemikalier för färgningen och liknande. Lägg till alla olika produktionsled och konsumenten har ett komplext beslut att ta, utöver passform och moderiktighet som kan vara svårt nog.

Gränssnittet kommer vara centralt för att konsumenten ska ta till sig floden av information, kanske helst själva kundupplevelsen i form av relationen med kunden. Kundens tillit till företaget eller märkningen (MSC, KRAV, Fairtrade, Svenskt Sigill etc) kan knytas djupare och bli till ett förtroende för försörjningskedjan och dess information och leder till att konsumenten litar på att produkterna från just ditt företag är att lita på, hela vägen från råvaran till återvinningen.

Kundupplevelsen blir helt central

Med autonoma Supply Chain som Gartner anser vara slutstadiet kan människan fokusera på kundupplevelsen och -servicen, Supply Chain-strategin, driva innovation och övervaka beslut tagna av AI. Du kommer alltså inte vara sysslolös när försörjningskedjan gör huvuddelen av jobbet på egen hand, men dina direkta och handgripliga aktiviteter kommer vara betydligt färre och du får i stället fokusera på att bygga relation och kundupplevelse!

Dags att beställa en drönarlevererad pizza!

Vill du veta mer om Supply Chain?

Vill du veta mer om försörjningskedjor och inköp och hur Forefront kan hjälpa ditt företag, kontakta Andreas Krus – andreas.krus@forefront.se, 073 – 082 55 91

Läs övriga artiklar i serien:

Serien är skriven av Joakim Rydh – Konsult på Forefront och en av våra specialister inom Supply Chain

Dela i dina sociala kanaler