Jonathan Björkman, Managementkonsult på Forefront Consulting, drivs av att hjälpa kunder att bli mer effektiva i sin digitala omställning genom att navigera dem i Low Code-landskapet samt att bygga olika typer av Low Code-lösningar. Intresset för Low Code likställer han med att bygga lego, vilket han alltid har haft ett starkt intresse för. Med lego kan man bygga om och återanvända legobitarna i flera olika modeller. På samma sätt kan man tänka med Low Code-plattformar, det är helt enkelt en plattform där man skapar ett digitalt lego som går att anpassa och modifiera efter verksamhetens behov och utmaningar.

Hur ser Forefront på Low Code?

Vi ser Low Code som ett verktyg för att accelerera den digitala utvecklingen hos våra kunder och vi ser att de kunder som lyckas dra nytta av Low Code har fått väldigt bra resultat. I vissa fall har införandet av en Low Code-tjänst bidragit till en tidsbesparing på 50 % jämfört med den tid det tar för manuell hantering. I andra fall har vi lärt upp kunden att nyttja en utvecklarplattform för Low Code i traditionella utvecklingsprojekt vilket har hjälpt kunden iterera lösningsförslag snabbare och därmed få större bandbredd bland sponsorer.

Du nämner ”utvecklarplattformar för Low Code”. Kan du beskriva vad det är?

Utvecklarplattformar för Low Code eller Low Code Development Platforms (LCDP) är ofta spunna ur Customer Relationship Management (CRM) och Enterprise Resource Planning (ERP). System som med molnmigreringar öppnats upp för att kunna lösa fler verksamhetsutmaningar genom att stödja, förstärka och knyta samman system snabbt och smidigt. Man blir alltså inte låst till en Low Code-leverantör utan kan kombinera olika. Vid sidan av utvecklarplattformarna för Low Code finns även Low Code-services som riktar sig till utvecklare. 

Vilka plattformar finns? Kan man bara använda en åt gången?

Vi på Forefront använder oss av Microsoft Power Platform, mest på grund av att den ingår i Microsoft365, vilket är den plattform som de flesta av våra kunder använder. Andra aktörer på marknaden är exempelvis Google Appsheet, Mendix samt Outsystems. Kunden är inte låst till endast en leverantör utan det går att kombinera alla plattformar på olika sätt. De flesta tjänsterna kommunicerar med REST-apier vilket gör det enkelt att överföra data. Om kunden till exempel har ett system där datan ligger i en SQL-databas som olika delar av organisationen behöver komma åt kan man läsa och skriva data från både Power Apps och Appsheet. Båda tjänsterna kommunicerar med REST-apier. Denna arkitektur kallas av Gartner för Composable architecture.

Läs mer: Low Code – Ett nytt sätt att bygga digitala tjänster

Vilka är för- och nackdelarna med Low Code?

De primära fördelarna med Low Code är att det öppnar upp för en större adoption av ”tech för alla”. Med Low Code kan de flesta personer med grundläggande excelkunskap bygga ett anpassat gränssnitt med bakomliggande automationer. Utmaningen är att det fortfarande krävs förståelse för mjukvaruutveckling för att bygga bra förvaltningsbara tjänster.

Den största nackdelen med Low Code just nu är att det fortfarande är så nytt, vilket gör att det är en utmaning att förstå var Low Code, i sin helhet, passar in i systemlandskapet. Dessutom fungerar inte alla Low Code-plattformar i molnet vilket gör att applikationsarkitekturen bör vara Composable, ett applikationslandsskap som är uppbyggt av olika Saas-tjänster som integreras med varandra på ett enkelt sätt, ofta genom REST-APIer. Förenklat kan man kalla dessa pusselbitar för ett digitalt lego, ett applikationslandskap som är byggt av delar som går att ändra om för eventuellt nya ”Business outcomes”.

Du hittar mer information om composable business här.

Är Low code till för alla?

Både ja och nej, Low Code är lika tillgängligt som alla andra Microsoft365-tjänster som till exempel word och excel. Det är dock viktigt att poängtera att för att skapa Low Code-tjänster som fungerar bra ur alla perspektiv, så som säkerhet och förvaltning, krävs kunskap och förståelse för systemutveckling.

Är alla Low code-plattfomar säkra och enkla att förvalta?

Säkerhet är en svår och komplex fråga och just denna aspekt skiljer sig en del mellan dom olika Low Code-plattformarna och tjänsterna. Samtliga plattformar har berört detta men har olika licensmodeller där denna aspekt är kostnadsdrivande. Tar vi Power Platform som exempel är det en trygg miljö på grund av samma säkerhetsfunktioner som Microsoft365. Man kan även spåra användning av plattformen via Azure AD Auditlog.

Vad kostar Low Code och blir man låst till en leverantör?

När det kommer till kostnaden av olika Low Code-plattformar så fungerar det lite olika. Den vanligaste affärsmodellen för leverantörerna av Low Code-plattformar är ”Pay per user”, vilket innebär att man betalar en fast summa per månad för en användare. Dock finns det en mängd olika varianter av just det alternativet. Tar vi Power Platform som exempel är det en modell per tjänst i plattformen. Power Apps är Per User och Power Automate är per flöde eller per användare. 

Kan du beskriva hur ett företag ska gå tillväga för att börja jobba med Low Code?

Vi ser att de kunder som snabbast tjänat på sin investering i Low Code har börjat med att identifiera en specifik manuell process. En process som i företagets befintliga applikationslandskap varit svår att digitalisera och där ett anpassat verktyg, byggt på traditionellt vis, skulle blivit för dyrt att genomföra.

En annan ingång till Low Code kan vara att testa, testa och testa. Vi på Forefront kan i dessa fall stötta upp med utbildningar och hackathons för att på så sätt dela vår erfarenhet av hur man bygger Low Code-tjänster så optimalt som möjligt.

Nästa steg, som innebär själva implementeringen av Low Code i verksamheten, uppstår oftast en fas av förvirring hos IT där känslan kan vara att man byggt upp en enorm skugg-it.

För att ta sig ur detta steg bör man införa en organisation som tar hand om Low Code, ett så kallat Low Code Center of Excellence. Denna del består av två delar, dels den rent organisatoriska men även den tekniska som innebär att man sätter upp övervakning och centralstyrning av miljöer samt datahantering.

När väl dom tekniska delarna av ett Center of Excellence är på plats och man har satt upp ett grundteam för detta börjar ett större arbete med att lära hela organisationen om hur Low Code fungerar. Med andra ord, hur Low Code kan effektivisera av sig själv men även effektivisera sin grupp eller företaget som helhet.

Hur ser du på framtiden och Low Code?

Det enda vi vet om den tekniska utvecklingen är att den aldrig gått så snabbt som idag och heller aldrig kommer att gå så här långsamt. Som vi ser det kommer Low Code vara ett sätt att hantera den digitala omställningen, mycket på grund av att det är ett sätt att bygga digitala tjänster snabbare och digitalisera delar av organisationer som idag inte omfattas av standardsystem som ERP eller CRM.

Med det sagt kommer jag och mina kollegor alltid sträva efter att hitta nya verktyg för att skapa verksamhets- och affärsvärde snabbare och snabbare.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonathan Björkman på jonathan.bjorkman@forefront.se

Läs mer: Low Code – Ett nytt sätt att bygga digitala tjänster

Dela i dina sociala kanaler