Microsoft har efter en omfattande utvärdering valt ut Forefront som en av ett fåtal svenska partners inom ”Adoption and Change Management Advanced Specialization”.

Forefront har bevisat sin förmåga att leda förändringsarbete genom sin kompetensnivå Gold Cloud Productivity samt genom att genomföra ett flertal lyckade kundprojekt inom Microsoft 365.

Studier visar att de organisationer som använder förändringsledning har sex gånger så stor möjlighet att nå eller slå sina affärsmål.*

”Det känns jättebra att vi äntligen fått detta erkännande från Microsoft. Ingen teknik kan i sig själv ge rätt effekt om inte användarna får förutsättningar för att bli framgångsrika; därför arbetar vi aktivt med förändringsledning hos våra kunder.”, säger Daniel Karlsson, Partneransvarig Microsoft på Forefront Consulting.

Läs mer om Microsofts avancerade specialiseringar och vad det innebär här.

Vill du veta mer om hur du med hjälp av förändringsledning kan få ut mer av din Microsoft 365-lösning?

Kontakta Daniel Karlsson, daniel.karlsson@forefront.se

* Prosci® 2018 Benchmarking data. Data from 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Dela i dina sociala kanaler