Nyligen lanserade Microsoft sin nya plattform som kallas Microsoft Viva. Men vad är då Microsoft Viva?

Enkelt uttryckt kan man sammanfatta Viva som en plattform för medarbetarupplevelse som för samman medarbetare och hur de kommunicerar, delar kunskap, genomför utbildning samt möjliggör insikter för vilket engagemang som finns i organisationen.

Den digitala transformationen som har förändrat vårt sätt att arbeta där vi har anpassat oss till att jobba mer på distans till våra kollegor blir det allt viktigare att vi har verktyg som möjliggör bättre samarbete och kunskapsöverföring. Microsoft vill med Viva möjliggöra och bidra till större engagemang för användare och även förenkla möjligheten att upptäcka ny kunskap i det dagliga arbetet. Microsoft Viva är helt integrerat med Microsoft 365 och Microsoft Teams.

Microsoft Viva består av fyra olika moduler:

  1. Viva Connections: vilket är en personligt anpassad portal för den digitala arbetsplatsen där medarbetaren kommer åt intern kommunikation, företagets dokument och kan ta del av nyheter. Viva Connections kan även personifieras efter varje anställds egna preferenser.
  2. Viva Insight: möjliggör analyser och insikter för att kunna utveckla organisationen i rätt riktning för ett ökat engagemang och välmående. Insikterna kan analyseras för organisationen, ett team eller på individnivå. För chefer med personalansvar kan man analysera trender på organisationsnivå samt rekommendationer för att få kunna agera på dessa trender.
  3. Viva Learning: samlar utbildningsaktiviteter som företaget erbjuder på en och samma vy och plats. Finns även möjlighet att ta del av Microsoft tredjepartsleverantörer inom utbildning såsom Pluralsight och edX. Från traditionella kurser till fokuserade temakurser kan medarbetare upptäcka, dela och överföra kunskap som en naturlig del av det dagliga arbetet. Viva Learning möjliggör även att man kan tilldela en medarbetare en specifik kurs eller ett ämne och sedan kan följa upp status för hur utbildningen fortskrider för medarbetaren.
  4. Viva Topics: erbjuder ett verktyg för att upptäcka ny kunskap genom att kunna identifiera experter inom hela företaget. Detta görs genom AI-teknik som analysera Microsoft 365-data och visar automatiskt ett ämne i konversationen med tillhörande dokument och för vem inom organisationen som har kunskapen för det specifika ämnet.

Genom AI-tekniken kan användaren även söka efter ett visst ämne och se vilka relationer det ämnet har till andra ämnen i organisationen, tex en författare av en artikel X har även skrivit om artikel Y. Det går även att följa upp en artikel och analysera hur många som har läst och kommenterat artikeln för att på så sätt mäta engagemang. Viva Topics möjliggör även för organisationen att bestämma behörighetsnivåer så att medarbetaren endast ser det som behörigheten tillåter.

Forefront har ett komplett upplägg för allt från mål och vision till implementation och go-live.

Läs mer om VIVA här.

Vill du veta mer om möjligheterna med Microsoft Viva?

Kontakta:
Victor Iosif, Affärsområdesansvarig, Microsoft Intelligent Workplace, victor.iosif@forefront.se
Daniel Karlsson, Partneransvarig Microsoft, daniel.karlsson@forefront.se

Dela i dina sociala kanaler