Den 1:a december höll Forefront Consulting webinaret “The Architecture Way – Principer för den moderna arkitekten”. Under webinaret fick deltagarna ta del av Forefronts synsätt på hur du bör agera som arkitekt för att lyckas i dina åtaganden och maximera ditt värdeskapande, med hjälp av de fem principerna i The Architecture Way:

 • Bygg Förtroende
 • Arbeta Tillsammans
 • Genomförande är strategin
 • Fokusera på uppdrag och värde
 • Lagom struktur för att nå målet

I webinaret gavs en tydlig genomgång av respektive princip samt efterföljande diskussion med en panel bestående av arkitekter från olika delområden från Forefront. Exempel på frågor som besvarades var:

 • Hur gör du för att bygga förtroende när du tar dig an nya områden?
 • På vilket sätt ska du agera för att få till ett gemensamt arkitekturarbete?
 • Hur involverad i de olika genomförandefaserna ska du vara som arkitekt?
 • Vad är egentligen en lagom nivå av modellering?

Se webinaret här 

Är du intresserad av att höra svaret på dessa frågor och få reda på hur Forefront arbetar med arkitektur, passa då på att titta på detta webinar!

Deltagare: 

 • Fredrik Wallin – Enhetschef Arkitektur 
 • Marko Holappa – Teamchef Lösningsarkitektur 
 • August Ejnarsson – Lösningsarkitekt 
 • Anna Sténhoff  – Verksamhetsarkitekt 
 • Cecilia Klöfverskjöld Nyberg – Verksamhetsarkitekt 

 

Vill du prata mer arkitektur med oss? Tveka in att höra av dig! 

Vi söker just nu också nya medarbetare som delar vår syn på arkitektur.  

Anna Gestbom Bottner – Rekrytering 

Fredrik Wallin – Enhetschef Arkitektur 

Marko Holappa – Teamchef Lösningsarkitektur