Help to Help är en ideell organisation som stöttar unga studenter i Uganda, Tanzania och Kenya genom stipendier som bekostar skolavgiften för studier på lokala universitet. Stipendiet, som betalas direkt till universiteten, hjälper studenterna att fullfölja sina studier, för att sedan kunna ta sig an en yrkesroll och göra skillnad i samhället.

Idag jobbar Help to Help med all hantering av studenter och ansökningar i en tjänst som kombinerar kalkylark och en databas. Där lagrar organisationen stora mängder data som används ända från ansökningsprocessen och under hela perioden studenten får bidrag.

Jag tycker att det är väldigt givande att arbeta med Help to Help eftersom jag tror på organisationen och deras positiva inverkan i länderna de verkar i. Help to Helps arbete gör stor skillnad som inte slutar vid en enskild individ, utan insatserna kan påverka hela samhällen.

– Rosina Blücher, Forefront

Help to Help

Från vänster: Veronica Martin, Prosper Joseph och Oscar Mapunda

Under kommande terminer planerar Help to Help att hjälpa ännu fler studenter. Detta kommer öka trycket på hanteringen av data. Forefront hjälper därför Help to Help att skapa ett effektivt och skalbart användarflöde för den data som organisationen hanterar. Effekten blir att fler studenter kan ansöka till programmet för att få stöd.

“Vi vill bidra till att Help to Help får ett genomarbetat arbetsflöde. Detta kommer leda till att det blir enklare för dem att hantera stora mänger data, vilket i sin tur bidrar till att de kan lägga mer tid på deras viktigaste uppgift – att hjälpa studenter i Östafrika.”

– Annie Karlsson, Forefront

“Arbetet tillsammans med Forefront fungerar väldigt bra. Att växa som organisation utan att dra på sig stora administrativa kostnader är helt avgörande för Help to Help. Vi är väldigt tacksamma för att få värdefull input till hur vi kan effektivisera vårt arbete, vilket hjälper oss att hjälpa ännu fler studenter!”

– Malin Cronqvist, Grundare & Verksamhetsansvarig, Help to Help

För mer info kontakta

Peter Wallander, Forefront Consulting, peter.wallander@forefront.se

Malin Cronqvist, Help to Help, malin@helptohelp.se