Projektbeskrivning

Bemanningsföretag

Redo att automatisera verksamheten

Kundens utmaning

Bemanningsbranschen är mitt uppe i en nödvändig digitala transformation. Bemannings-företaget stod inför en utmaning då de skulle automatisera sina interna processer.

Företaget upplevde därmed ett behov av att skapa samsyn kring nuläget och förstå vilka gap som behövde fyllas för att vara redo för både automatisering och digitalisering. Frågeställningarna kretsade kring interna processer, strukturering av information och kundupplevelsen.

Forefronts bidrag

Forefront var involverade i planeringen av projektet för att säkerställa ett kunddrivet arbetssätt från start. Under genomförandet ansvarade Forefront för att faciliteraundersöka behov genom intervjuer och workshops. Forefront faciliterade sedan prioriteringen av förbättringspotentialer. Dessutom stöttade Forefront i att ta fram nya interna processer och en verksamhetsnära informationsmodell där kvalitets-, laglighets- och säkerhetsproblem identifierats. 

Uppnått resultat

En del av leveransen var en detaljerad karta som knöt ihop kundperspektiv, interna aktiviteter, touchpoints, informationsarkitektur och teknik. Forefront levererade även en prioriterad lista över problem som är kopplade till de olika olika perspektiven. Resultatet är en viktig bas i kravformulering för ett nytt ERP-system, samt används för att hitta de områden där automatisering kan göra störst skillnad för bemanningsföretaget. 

Dela i dina sociala kanaler