Projektbeskrivning

Bolagsverket

Starten på datadriven innovation

Bolagsverkets utmaning

Som ett steg i att öka arbetet med datadriven innovation ska Bolagsverket etablera ett datalabb. Bolagsverket har, av Vinnova, fått tre miljoner i stöd under 1,5 år för att etablera datalabbet som ska leda till ökad innovationskraft i samhället och även bli en naturlig del av Bolagsverket. Forefront anlitades för att hjälpa Bolagsverket hitta vägen framåt och bli konkreta i syfte, omfattning och arbetssätt för datalabbet. Myndigheten behövde också stöd i att sätta en strategi för tekniska och juridiska utmaningar.

Forefronts bidrag

Bolagsverkets verksamhet bygger på data om företag och hur den kan och bör spridas. Med avstamp i denna kunskap anordnade Forefront flertalet workshops med Bolagsverkets medarbetare. Utifrån dessa skapades insikter som bidrog till att sätta syfte, mål och affärsmodell för datalabbet. Med affärsmodell menas bland annat att definiera värdeerbjudande, relationer med användare av datalabbet och vilka kanaler som ska finnas samt vilka är nyckelpartners till datalabbet. Även use cases, arbetssätt och tydliga första steg för att starta upp labbet kunde definieras.

Uppnått resultat

Projektet resulterade i konkreta mål för datalabbet och ett första ramverk, inklusive juridiska spelregler och arbetssätt (way of working). Det finns nu en gemensam bild av hur den tekniska plattformen kan växa fram, samt ett första utkast till kommunikationsplan och identifierade risker med förslag till riskmitigering. Bolagsverket har nu startat sina första två usecase och har en solid grund för datalabbet.

”Forefront Consulting satte sig snabbt in i uppdraget och levererade med hög kvalité utifrån uppdragets omfattning. Mycket uppskattade för stort kunnande och professionellt förhållningssätt”. – Camilla Bäckman, Verksamhetsutvecklare digital tjänsteutveckling och operativ beställare för datalabbet.

Dela i dina sociala kanaler