Projektbeskrivning

Ett statligt verk

Systemförvaltning

Verkets utmaning

Organisationens webbplats erbjuder e-tjänster för flera typer av ansökningar. De informerar också sina målgrupper om rättsläge kring innovation och näringsverksamhet. En av utmaningarna är att tillgodose olika målgrupper med vitt skilda behov.

Forefronts bidrag

Det statliga verket anlitade Forefront Consulting för att förvalta externa webbar och intranät. Tillsammans hanterade verkets medarbetare och Forefronts team det löpande förvaltnings- och vidareutvecklingsarbetet med utgångspunkt i Forefronts processer för systemförvaltning.

Uppnått resultat

Efter ett initialt projekt med att förbättra navigation och startsida höjdes betyget i ”Web Service Award”-analysen markant och verkets sajt blev nominerad till bästa sajt inom samhällskommunikation. Som ett steg i Life Cycle-hanteringen har sedan dess bland annat CMS:et uppgraderats och sökfunktionen har ersatts med en ny anpassad sökfunktion.

Dela i dina sociala kanaler