Projektbeskrivning

Europeiskt flygbolag

Agil utveckling av lojalitetsprogram

Flygbolagets utmaning

Flygbolaget hade etablerat en ny affärsenhet för att skapa nya värdeerbjudanden kopplade till deras lojalitetsprogram. På så sätt skulle nya intäktsströmmar skapas. Genom ett agilt arbetssätt skulle nya värdeerbjudanden snabbt formas och lanseras riktade till kunder och partners. Utmaningen låg i att balansera den nya affärsenhetens behov av att främja innovation och agila metoder med befintliga krav inom kärnverksamheten.

Forefronts bidrag

Tillsammans med flygbolaget utvecklade Forefront Consulting flertalet affärsstrategier för den nya affärsenheten gällande etablering av nya värdeerbjudanden och affärsmodeller. Grundtanken att möjliggöra en hög grad av innovation, agil utveckling och inkludera kärnverksamhetens nuvarande affärsmodell, processer och krav på arbetssätt.

Uppnått resultat

Resultatet blev ett synliggörande av hur den nya affärsenhetens affärsstrategier påverkade kärnverksamhetens styr- och operativmodell. Som resultat av Forefronts insats skapades samsyn om hur, och med vilka förutsättningar, den nya affärsenhetens förmågor och framtida värdeströmmar kunde realisera på bästa sätt.

Dela i dina sociala kanaler