Projektbeskrivning

Nordisk hotellkedja

Upphandling och implementering av Microsoft Dynamics 365 Finance

Hotellkedjans utmaning

Kedjan finns i flera länder med över 250 hotell och restauranger. De finansiella processerna var landspecifika vilket medförde låg transparens och få möjligheter att skapa synergier. För att stärka sin förmåga på marknaden pågick en förändring mot en mer gemensam styrmodell. Med sex olika lokala finanssystem och informationsflöden var möjligheterna att ena bolagen till gemensamma förmågor utmanande, tidsödande och kostsamt.

Forefronts bidrag

Ett viktigt steg för att nå processmässiga synergieffekter var att byta till ett gemensamt finanssystem. Forefront Consulting stödde beställarteamet och sedan med ett team under projektet. Forefront stärkte upp arkitekturförmågan inom IT. Detta bidrog bland annat till styrning av scope och anpassningar för att säkerställa bästa lösning. Implementeringen löstes med ett nära och transparent samarbete med kund och leverantörerna.

Uppnått resultat

Genom att etablera förmågor till finansiell styrning och ersätta de sex lokala finanssystemen med ett modernt cloud-baserat system skapades en ekonomisk uppföljning där ”alla pratar samma språk” samtidigt som kostnad och ledtider för utveckling sänks och förmågan till flexibilitet stärks. Det är också ett viktigt steg i förflyttningen mot en modernare lösningsarkitektur.

att prata med Pepper och interagera med skärmen kunde resenärerna enkelt få information om Arlandas tjänsteutbud. Med hjälp av kartor fick resenären veta var närmsta restaurang, affär eller apotek fanns och hur man tar sig dit. Resultatet utvärderades enligt Swedavias innovationsprocess och föll väl ut.

Dela i dina sociala kanaler