Projektbeskrivning

Valcentral inom tjänstepension

Införandet av ett kunddrivet och agilt arbetssätt

Valcentralens utmaning

Valcentralen befann sig mitt i en digital transformation. Det pågick ett stort arbete med att förnya och framtidssäkra. I detta ingick uppsättningen av IT-system, att organisera sig i nya agila team och förändra styrmodell. Den främsta drivkraften bakom transformationen var att skapa förutsättningar för att kunna arbeta effektivare. Till detta kom drivkraften att förbättra kundupplevelsen.

Forefronts bidrag

Forefront införde kundperspektivet i kundens agila team. Genom kundintervjuer kunde teamet snabbt få fram prototyper på nya koncept. Med utgångspunkt i frågan: ”hur kan vi bygga vår utvecklingsprocess kring kundintervjuer?”, tog Forefront fram en struktur intervjuer. Dessutom togs ett arbetssätt för hantering av frågor som dyker upp under intervjuerna också fram.

Uppnått resultat

Utöver en högre utvecklingstakt och fler förbättringar som nådde slutanvändaren, medförde det nya arbetssättet att samarbetet mellan olika avdelningar ökade. Frågor som tidigare föll mellan stolarna fångades upp. Genom ett ökat samarbete blev det tydligt hur de olika avdelningarnas aktiviteter påverkade varandra och hur man bäst skulle koordinera dem.

Dela i dina sociala kanaler