Projektbeskrivning

Detaljhandlare

En logistiklösning för framtiden

Detaljhandlarens utmaning

I en tid av stenhård konkurrens från nätaktörer var det nödvändigt för detaljhandelsföretaget att vidta åtgärder. Behovet var att hitta en kostnadseffektiv lösning som samtidigt kunde leda till snabbare leveranstider till kund samt på sikt möjliggöra flexibla leveranssätt. Utmaningen var att man parallellt med utveckling av den nya IT-lösningen behövde säkerställa utbildning, kunskapsöverföring och upprättande av rutiner för personalen i den nya verksamheten.

Forefronts bidrag

Införandeprojektet bedrevs som ett traditionellt vattenfallsprojekt under ca 1,5 års tid från start av kravinsamling till implementation och uppstart av verksamheten hos tredjepartsleverantören. Kravställningen utgick tydligt från den befintliga lösningen, men samtidigt identifierades flera förbättringsåtgärder.

Uppnått resultat

Efter avslutat uppdrag hade förutsättningar för mer flexibla leveransalternativ genom geografisk flytt av lager skapats samt kortare leveranstider. Varutillgången ökade och majoriteten av varutransportflödet in till lagret kunde kapas.​ Processer effektiviserades genom att identifiera och ta bort onödiga moment.

Dela i dina sociala kanaler