Forefront Academy

Inspiration, lärande och nätverkande

Att hålla koll på omvärld och framtid, att utveckla nya förmågor och kunskaper – det är sådant som spelar roll för att skapa en framgångsrik framtid!

Vi har etablerat Forefront Academy för att vi brinner för det vi gör och vill dela med oss av det vi kan. Vi har passion, expertis och utvecklar ständigt nya synsätt. Under Forefront Academy erbjuder vi inspirationsdragningar, utbildningar och nätverk. Vi jobbar både med öppna anmälningar och kundanpassade aktiviteter.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta academy@forefront.se

Våra kurser

Vi har ett brett utbud av både korta och lite längre utbildningar. Forefront utbildar såväl kunder som samarbetspartners och våra egna kollegor. Vi har lång erfarenhet av att jobba digitalt, och erbjuder självklart samtliga våra kurser på distans. Nedan en kort förklaring av våra kurser.

Fokuskurser – Är du ute efter en specifik fördjupning så finns våra fokuskurser. De har varierande längd och målgrupp. Under en till tre dagar fördjupar du dig inom valt område, vilket ofta leder till en certifiering.

Introduktionskurser – Vill du ha en kortare överflygning över ett område, se dess fördelar, svagheter samt möjligheter och risker? Då är våra introduktionskurser till hjälp. De riktar sig till dig som inte har något djup inom området men vill få en uppfattning eller uppdatering av ett område. Kursernas är korta och intensiva, vanligtvis runt fyra timmar.

Grundkurser – Vill du ha en stabil bas inom ett ämne och känna att du får börja från början så är våra grundkurser det du är ute efter. Kurserna riktar sig till dig som inte har tidigare erfarenhet inom respektive område, men vill kunna jobba operativt med området. Dessa utbildningar fortlöper vanligtvis en till tre dagar.

Akademier – Är det gedigen kunskap och förmåga du vill bygga upp, och du har lite mer tid att lägga på ämnet så är en Akademi något för dig. Dessa utbildningar sträcker sig över flera månader, med olika delmoment, praktiska övningar, samt en avslutande certifiering. Stor vikt läggs vid diskussion och grupparbeten, där deltagarna får chans att ta inspiration av varandra.

Fokuskurser

Introduktionskurser

Grundkurser

Akademier

Inspiration – för kortare inspel

Känner du att du vill ha en inspirationsföredragning för att snabbt förstå en specifik frågeställning eller område så finns erfarna experter och föreläsare hos oss.

Vi erbjuder ett urval av inspirationsföredragningar baserat på områden vi har både djup och lång erfarenhet av. Just nu trendar föredragningar inom

  • Digital Innovation – enabling the game changer
  • Future ecosystems and platforms

Vill du veta mer om våra inspirationsföredragningar, kontakta Michael Forsberg

Nätverk

Tillsammans är ett viktigt värdeord för oss. Därför arrangerar vi nätverk, rundabordsaktiviteter med mera där vi diskuterar frågeställningar och funderingar tillsammans med befintliga och nya kunder, samt samarbetspartners och andra inspiratörer.

Ledare som driver AI-utveckling

Syftet med nätverket är att, tillsammans med andra AI-ledare, dela erfarenheter, diskutera utmaningar och lyssna på intressanta case. Allt under ledning av Michael Forsberg, AI- rådgivare på Forefront. Nätverket är kostnadsfritt och bygger på förtroende. Det som sägs på mötena stannar där. Personerna du träffar kommer ha relevanta roller på företag inom andra branscher än din egen. Forefront faciliterar 4 möten per år, ett per kvartal.

Om du är intresserad, hör av dig till Agneta Lund.

Nätverk inom informationsstyrning

I vårt nätverk inom informationsstyrning får du möta personer från olika företag, myndigheter och branscher och diskutera frågor inom informationsstyrning, informationsarkitektur och informationskvalitet, samt dela erfarenheter. Deltagarna i nätverket beslutar gemensamt vilka ämnen som ska diskuteras och det kommer ske cirka fyra träffar per år, á två timmar. Nätverket är kostnadsfritt. Kursträffar sker löpande under året.

» Läs mer och anmäl ditt intresse här

Nätverk inom affärsarkitektur

Ökad förändringstakt och digitalisering ställer höga krav på företag att snabbt anpassa och investera i sina verksamheter för att möta kundernas efterfrågan och möjliggöra innovation. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för deltagare att dela frågeställningar, erfarenheter och insikter om företags strategiska arkitekturarbete i roller som affärs-, verksamhets-, enterprise- och chefsarkitekter. Deltagarna väljer själva ämne och agenda samt ansvarar för att driva och presentera innehåll. Vi träffas cirka 4 gånger per år under en frukost i Forefronts lokaler.

Om du är intresserad, hör av dig till Magnus Öberg.

På kurs
Anteckning
Anteckningar på whiteboard
Helena Carlsson

Vill du veta mer?

Kontakta Helena Carlsson
academy@forefront.se