Forefront Academy

Inspiration, lärande och nätverkande

Att hålla koll på omvärld och framtid, att utveckla nya förmågor och kunskaper – det är sådant som spelar roll för att skapa en framgångsrik framtid. Vi har etablerat Forefront Academy för att vi brinner för det vi gör och vill dela med oss av det vi kan. Vi har passion, expertis och utvecklar ständigt nya synsätt. Våra lärare är erfarna och djupt kunniga konsulter – för dem är det en självklarhet att teorin ska vara tillämpbar för att skapa värde.

Under Forefront Academy erbjuder vi längre utbildningsprogram som vi kallar för akademier, grundkurser och nätverk såväl som kortare introduktionsutbildningar ämnade att inspirera och väcka nyfikenheten att lära mer.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta academy@forefront.se

Våra kurser

Företagsanpassade utbildningar

För oss är kompetensutveckling mycket mer än ”att gå på kurs”. En viktig komponent är att lärandet sker genom interna kunskapsutbyten och kunskapsöverföring. Det är också viktigt att kompetensutvecklingen är tydligt kopplad till den verklighet vi befinner oss i så att teori går att anpassa till praktik. Vi erbjuder därför anpassade utbildningar till våra kunder som ett komplement till den rådgivning som vi ger i våra konsultuppdrag. Några exempel på nyligen genomförda utbildningsprogram är utbildningar inom Business Agility med SAFe-ramverket och Cloud Transformation. Kontakta oss gärna för referenser.

Öppna utbildningar

Är ni bara en eller ett par personer som vill gå en utbildning är våra öppna utbildningar den vanligaste lösningen.  Vi har lång erfarenhet av att jobba digitalt, och erbjuder självklart samtliga våra kurser på distans i hybrid form. Se våra öppna kurser nedan. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta academy@forefront.se

Akademier

Grundkurser

Inspiration – en kortare introduktion

Känner du att du vill ha en inspirationsföredragning och en introduktion för att snabbt förstå en specifik frågeställning eller område så finns erfarna experter och föreläsare hos oss.

Vi erbjuder ett urval av inspirationsföredragningar baserat på områden vi har både djup och lång erfarenhet av. Just nu trendar föredragningar inom

  • Digital Innovation – enabling the game changer
  • Future ecosystems and platforms

Vill du veta mer om våra inspirationsföredragningar, kontakta Michael Forsberg

Nätverk

Tillsammans är ett viktigt värdeord för oss. Därför arrangerar vi nätverk, rundabordsaktiviteter med mera där vi diskuterar frågeställningar och funderingar tillsammans med befintliga och nya kunder, samt samarbetspartners och andra inspiratörer.

Ledare som driver AI-utveckling

Syftet med nätverket är att, tillsammans med andra AI-ledare, dela erfarenheter, diskutera utmaningar och lyssna på intressanta case. Allt under ledning av Michael Forsberg, AI- rådgivare på Forefront. Nätverket är kostnadsfritt och bygger på förtroende. Det som sägs på mötena stannar där. Personerna du träffar kommer ha relevanta roller på företag inom andra branscher än din egen. Forefront faciliterar 4 möten per år, ett per kvartal.

Om du är intresserad, hör av dig till Agneta Lund.

Nätverk inom informationsstyrning

I vårt nätverk inom informationsstyrning får du möta personer från olika företag, myndigheter och branscher och diskutera frågor inom informationsstyrning, informationsarkitektur och informationskvalitet, samt dela erfarenheter. Deltagarna i nätverket beslutar gemensamt vilka ämnen som ska diskuteras och det kommer ske cirka fyra träffar per år, á två timmar. Nätverket är kostnadsfritt. Kursträffar sker löpande under året.

» Läs mer och anmäl ditt intresse här

Nätverk inom affärsarkitektur

Ökad förändringstakt och digitalisering ställer höga krav på företag att snabbt anpassa och investera i sina verksamheter för att möta kundernas efterfrågan och möjliggöra innovation. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för deltagare att dela frågeställningar, erfarenheter och insikter om företags strategiska arkitekturarbete i roller som affärs-, verksamhets-, enterprise- och chefsarkitekter. Deltagarna väljer själva ämne och agenda samt ansvarar för att driva och presentera innehåll. Vi träffas cirka 4 gånger per år under en frukost i Forefronts lokaler.

Om du är intresserad, hör av dig till Göran Frisén

På kurs
Anteckning
Anteckningar på whiteboard
Helena Carlsson

Vill du veta mer?

Kontakta Helena Carlsson
academy@forefront.se