Amplify

Ett samhälle utan kompetensbrist

Inom techvärlden råder det kompetensbrist – organisationer och företag vill mer än vad de mäktar med. Samtidigt sätts skyhöga strategiska agendor som tar för givet att bristen på kompetensen magiskt kommer lösa sig av sig, som av sig självt.

Vår nya satsning Amplify är vårt svar på ett samhälle där både företag, organisationer och individer behöver rätt kompetens, både nu och i framtiden. Genom att dela upp den stora utmaningen – kompetensbrist – i tre delar; Talent, Reskill, och Upskill, kan vi svara gentemot behoven som råder i realtid, samtidigt som vi banar vägen för ett samhälle där kompetensbrist inte ens är en fråga längre.

Vill du veta mer om Amplify? Kontakta oss

Helena Carlsson

Talent – Kompetens som byggs tidigt

Få ett försprång på dagens och morgondagen talangjakt. Med rätt person på rätt plats, och vid rätt tidpunkt, så öppnas fler ögon för fler framtida karriärer. Vi ser till att fylla på studenters utbildning med det som behövs för att stärka deras kompetens och ta dem direkt från akademia till professionella yrkesutövare.

Reskill – Kompetens som byggs flyttas

Vi möjliggör för talanger att gå in i nya uppdrag och roller genom att ta tillvara på det driv och engagemang som finns hos dig, eller dina medarbetare, redan idag. Vi tittar på nuvarande kompetens, vad det önskade läget är, och ser till att en tydlig och välstrukturerad plan finns för hur kompetensen ska byggas. Varje reskill-paket är skräddarsytt för att passa just din verksamhets behov och medarbetarnas utgångsläge. Vi kan dessutom hjälpa till med sourcing för de uppdrag där vi identifierar, utbildar och onboardar personal ny personal för de roller som behövs.

Helena Carlsson

Upskill – Löpande kompetens

Kontinuerligt lärande är en fundamental del i att lösa kompetensbristen, men för att komma runt den bristande tiden många upplever måste kunskapen paketeras rätt, enkelt kunna delas, och presenteras vid rätt läge. Vi paketerar kompetenspaket, e-learnings, trendspaningar, vidareutbildningar m.m. på ett lättöverskådligt sätt så din verkamhet blir en lärande organisation. Paketeringen sker utifrån vad ni har för behov och säkerställer att ni får ut så mycket som möjligt av vad era användare behöver för att hålla sig au jour med det senaste.

Inspiration, lärande och nätverkande

Att hålla koll på omvärld och framtid, att utveckla nya förmågor och kunskaper – det är sådant som spelar roll för att skapa en framgångsrik framtid. Vi har etablerat Forefront Academy för att vi brinner för det vi gör och vill dela med oss av det vi kan. Med passion och expertis genomför vi utbildningar och hjälper våra kunder att göra framgångsrika förflyttningar och bygga egen förmåga inom bolaget. Våra lärare är erfarna och djupt kunniga konsulter – för dem är det en självklarhet att teorin ska vara tillämpbar för att skapa värde.

Forefront Academy erbjuder kompetensutveckling inom Cloud Transformation, Business Agility och Artificial Intelligence. Vi genomför längre utbildningsprogram som vi kallar för akademier, grundkurser och nätverk såväl som kortare introduktionsutbildningar ämnade att inspirera och väcka nyfikenheten att lära mer.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta academy@forefront.se

Helena Carlsson

Alla våra utbildningar erbjuds på distans

Vi har lång erfarenhet av att jobba digitalt, och erbjuder självklart samtliga våra kurser på distans i hybrid form. Se våra utbildningar nedan.

Kurser inom SAFe®

SAFe står för Scaled Agile Framework och är ett ramverk för att skapa samverkan mellan flera agila team. SAFe-utbildningar är en av hörnpelarna i Forefronts utbildningsverksamhet och vi erbjuder flera kurser inom området som ger dig verktygslådan att tillämpa agila metoder i en organisation som är under utveckling.

Alla våra lärare är seniora konsulter som har lång erfarenhet av agila omställningar.

» Läs mer om våra lärare inom SAFe här

Akademier

Är det gedigen kunskap och förmåga du vill bygga upp så är en akademi du ska gå. Dessa utbildningar sträcker sig över flera månader, med olika delmoment, praktiska övningar samt en avslutande certifiering. I akademin varvas teori med praktik. Stor vikt läggs vid diskussion och grupparbeten, där deltagarna får chans att ta inspiration av varandra.

Öppna och företagsanpassade utbildningar

För oss är kompetensutveckling mycket mer än ”att gå på kurs”. En viktig komponent är att lärandet sker genom interna kunskapsutbyten och kunskapsöverföring. Det är också viktigt att kompetensutvecklingen är tydligt kopplad till den verklighet vi befinner oss i så att teori går att anpassa till praktik.

Vi erbjuder därför anpassade utbildningar till våra kunder som ett komplement till den rådgivning som vi ger i våra konsultuppdrag. Kontakta oss gärna för referenser. Är ni bara en eller ett par personer som vill gå en utbildning är våra öppna utbildningar den vanligaste lösningen.

Helena Carlsson

Kurser

Vill du ha en stabil bas inom ett ämne eller en specifik fördjupning? Då finns våra kurser. De har varierande målgrupp och sträcker sig allt ifrån tre timmar till tre dagar. Grundkurserna, eller introduktionskurserna, riktar sig till dig som inte har tidigare erfarenhet inom respektive område, men vill kunna jobba operativt inom det. Med våra fokuskurser fördjupar du dig inom valt område och det leder ofta till en certifiering.

Inspiration – en kortare introduktion

Känner du att du vill ha en inspirationsföredragning och en introduktion för att snabbt förstå en specifik frågeställning eller område så hittar du erfarna experter och föreläsare hos oss. Vi erbjuder ett urval av inspirationsföredragningar baserat på områden som vi har både djup och lång erfarenhet av. Just nu trendar föredragningar inom:

  • Digital Innovation – enabling the game changer
  • Future ecosystems and platforms

Vill du veta mer om våra inspirationsföredragningar, kontakta Michael Forsberg

Nätverk

Tillsammans är ett viktigt värdeord för oss. Därför arrangerar vi nätverk, rundabordsaktiviteter med mera där vi diskuterar frågeställningar och funderingar tillsammans med befintliga och nya kunder, samt samarbetspartners och andra inspiratörer.

Ledare som driver AI-utveckling

Syftet med nätverket är att, tillsammans med andra AI-ledare, dela erfarenheter, diskutera utmaningar och lyssna på intressanta case. Allt under ledning av Michael Forsberg, AI- rådgivare på Forefront. Nätverket är kostnadsfritt och bygger på förtroende. Det som sägs på mötena stannar där. Personerna du träffar kommer ha relevanta roller på företag inom andra branscher än din egen. Forefront faciliterar 4 möten per år, ett per kvartal.

Om du är intresserad, hör av dig till Agneta Lund.

Nätverk inom informationsstyrning

I vårt nätverk inom informationsstyrning får du möta personer från olika företag, myndigheter och branscher och diskutera frågor inom informationsstyrning, informationsarkitektur och informationskvalitet, samt dela erfarenheter. Deltagarna i nätverket beslutar gemensamt vilka ämnen som ska diskuteras och det kommer ske cirka fyra träffar per år, á två timmar. Nätverket är kostnadsfritt. Kursträffar sker löpande under året.

Om du är intresserad, hör av dig till Johan Tegnerud.

Nätverk inom affärsarkitektur

Ökad förändringstakt och digitalisering ställer höga krav på företag att snabbt anpassa och investera i sina verksamheter för att möta kundernas efterfrågan och möjliggöra innovation. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för deltagare att dela frågeställningar, erfarenheter och insikter om företags strategiska arkitekturarbete i roller som affärs-, verksamhets-, enterprise- och chefsarkitekter. Deltagarna väljer själva ämne och agenda samt ansvarar för att driva och presentera innehåll. Vi träffas cirka 4 gånger per år under en frukost i Forefronts lokaler.

Om du är intresserad, hör av dig till Mathias Kristiansson.

Vill du få uppdateringar om våra utbildningar och aktiviteter inom kompetensutveckling? Anmäl dig här!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.