Forefront Academy

Möt våra lärare inom SAFe®

Alla våra lärare är seniora konsulter som har lång erfarenhet av agila omställningar. Förutom att vara erfarna pedagoger bidrar de också med praktiska exempel på de utmaningar vi möter vid införandet av SAFe i en komplex miljö. Här kan du läsa mer om våra lärare inom SAFe.

Eva-Marie Ericson

 • Lång erfarenhet inom IT och agila operativmodeller
 • Rådgivare i agila transformationer kopplat till SAFe på såväl lednings- som operativ nivå.
 • Mångårig erfarenhet av digital och agil transformation inom SAK försäkring.
 • Cert SAFe SPC, SAFe Architect, LPM
 • Cert Enterprise Architect
 • Utbildar i majoriteten av SAFe kursutbud

Mattias Ericsson

 • Driver och utbildar inom Forefronts akademier för lösnings- och verksamhetsarkitektur
 • Djup erfarenhet inom IT-utveckling som utvecklare, mjukvaru-, lösnings- och enterprisearkitekt
 • Rådgivare i arkitekturfrågor i samband med SAFe-införande
 • Cert. SAFe SPC
 • Utbildar SAFe for Architects

Göran Frisén

 • Agil Coach med mångårig erfarenhet från agila förflyttningar i linjeverksamhet.
 • Mångårig erfarenhet inom IT-verksamhet, som enterprisearkitekt, managementkonsult, agil coach, produktchef, mm.
 • Cert. SAFe SPC
 • Cert. Arkitekt och ITIL-expert
 • Utbildar i majoriteten av SAFe kursutbud

Hannes Lilliefeldt

 • Tidigare lösningsarkitekt på LFAB Masterdata, därefter på Wasa Kredit
 • Djup erfarenhet av Agil mjukvaruutveckling
 • Lång internationell erfarenhet av IT-arkitektur och Agilt ledarskap
 • Cert SAFe SPC
 • Utbildar Leading SAFe och SAFe for Architects

Pernilla Zetterberg

 • Rådgivare produktledning med fokus på kunddriven digital tjänsteutveckling
 • Lång erfarenhet inom Lean-Agil Produktutveckling
 • Rådgivare i lean-agila transformationer kopplat till SAFe
 • Cert. SAFe SPC
 • Cert IT & verksamhetsarkitekt
 • Utbildar i majoriteten av SAFe kursutbud

Göran Sköldberg

 • Erfarenhet från Bank&Finans, Telecom, Informationssäkerhet
 • Cert. SAFe SPC och SAFe PO/PM
 • Rådgivare inom Lean-transformationer och agil verksamhetsutveckling
 • Mångårig och omfattande erfarenhet av arbete i gräns-snittet IT och affärsverksamhet
 • Utbildar i Leading SAFe, SAFe POPM