Projektbeskrivning

SAFe® for Architects

Möjliggör värdeskapande genom samverkan med agila team i en Lean Agile-transformation

Hur får du som arkitekt till samverkan med agila team? Denna kurs fokuserar på hur du möjliggör värdeskapande i en agil kontext. Du får lära dig hur du bidrar som arkitekt genom planeringen och genomförandet av ett agilt releasetåg, samt under hela transformationen. SAFe® for Architects förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter i att aktivt delta i organisationen för att tillsammans med teamen leverera arkitekturlösningar samt affärsvärde. Du lär dig även att utforska rollen och ansvaret hos en agil arkitekt genom ett Lean Agile-arbetssätt. Syftet med kursen är att öka samverkan och synkronisering mellan era agila team.

Mål

Efter kursen har du verktyg att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean Agile-verksamhet genom att verka som en SAFe-arkitekt. Du kommer ha insikt i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till en Lean Agile-verksamhet och arbetssätt.

Målgrupp

För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet på bästa sätt behöver du ha grundläggande kunskap om agila synsätt och arbetssätt, om SAFe som ramverk samt ha jobbat praktiskt med IT-arkitektur. Kursen passar dig som är exempelvis:

  • IT-arkitekt
  • Senior utvecklare
  • Enterprisearkitekt
  • Ansvarig för tekniska komponenter
  • Utvecklingschef

Upplägg

Kursen omfattar tre dagar och hålls på svenska, med kursmaterial och certifiering på engelska. Kursen erbjuds som hybrid där du själv väljer om du deltar digitalt eller på plats hos DF Kompetens i Stockholm. SAFe for Architects är certifieringsgrundande för att ta SAFe for Architects examinering inom ramen för Scaled Agile Inc. Ett års medlemskap på Scaled Agile Inc’s Community plattform ingår.

Denna kurs hålls av Forefront Consulting i samarbete med DF Kompetens. Du som är kund till Forefront kan få rabatt på kursavgiften. Kontakta oss för mer information.

Dela i dina sociala kanaler

Kurslängd

Tre dagar

Anmälan

Anmäl dig till kursen via DF Kompetens hemsida.

Plats

Kursen erbjuds som hybrid där du själv väljer om du deltar digitalt eller på plats hos DF Kompetens i Stockholm.

Frågor?

Kontakta academy@forefront.se

Anmäl dig till kursen