Artificial Intelligence – för smartare verksamheter

Med Artificial Intelligence (AI) kan du automatisera och optimera, förbättra kundupplevelser, öka intäkter och minska kostnader. Helt enkelt driva din organisation framåt och öka värde i olika delar av verksamheten. Har du funderat på vad det innebär för dig att arbeta datadrivet, och att bli en datadriven verksamhet? En del i att bli datadriven är att börja arbeta med Machine Learning (ML), ett delområde inom AI. Var du börjar beror till stor del på var du befinner dig idag.

Vad krävs för att komma igång med Artificial Intelligence?

Tekniken är sällan ett hinder för att komma igång med AI. En välinformerad företagsledning med tydlig inriktning är en bra start. Ledningen bör förstå vad AI innebär samt se till att det finns en förankring inom organisationen. Det är också viktigt att ha en insikt om sin egen mognad och veta vilken hjälp som behövs.

När det är dags att börja med det tekniska arbetet är det viktigt att våga experimentera och ge utrymme för att misslyckas och lära sig. Börja med case som ligger nära verksamheten, gärna ett mindre case som snabbt kan ge nytta och ett större case som ger stor effekt i verksamheten. Bygg förmåga, plattform och lösningar bit för bit. Jobba med enklare lösningar och gör inte flera stora tekniska skiften samtidigt.

Vilka första steg kan du ta?

  1. Samla och identifiera behov hos kunder och i organisationen
  2. Skapa en backlog av dessa behov i form av case
  3. Gå igenom backlog, prioritera och kvalificera casen
  4. Av de högst prioriterade casen, välj ett som kan ge snabb nytta och ett som ger stor effekt i verksamheten
  5. Översätt behovet till en hypotes, hur skulle det kunna lösas?

Redo för att ta steget mot Artificial Intelligence? Vi kan hjälpa dig med:

  • Rådgivning genom att förstå verksamhetens mognad och tillsammans bygga plattformen och förmågan, drivet av use case
  • Ta fram lösningar med hjälp av Machine Learning (ML)
  • Operationalisera enligt DevOps/MLOps och med agila arbetssätt

Är din organisation redo för AI? Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Daniel Gunnarsson

Vill du jobba hos oss?

» Se våra lediga jobb