Business Agility ger dig verktygen för framtiden

Förmågan att konkurrera och skapa tillväxt i en digital värld genom att snabbt svara på marknadsförändringar och nya möjligheter med innovativa affärslösningar – det är Business Agility för oss.

Vad krävs för att bli Business Agile?

Det krävs kunskap och fingertoppskänsla för att förstå vad som ska ändras eller bestå. Du behöver också förstå hur förändringen ska ske, kopplat till verksamhet och teknik, och hur förmågan att förändras successivt ska byggas in i organisationens DNA.

Hur blir du Business Agile?

Se över organisationen och börja där du får mest effekt, vanligtvis gränsytorna ut mot era kunder. Det är viktigt för att få acceptans i förändringen och en gemensam grund. Utbilda berörd personal – hela organisationen gör resan tillsammans.

Effekten av Business Agility

  • Ökad produktivitet
  • Kvalitetsförbättringar
  • Snabbare tid till marknad
  • Ökat medarbetarengagemang och arbetstillfredsställelse

Ett urval av vad vi erbjuder dig inom Business Agility

App Dev

Med hjälp av systemutveckling på moderna molnplattformar kan du transformera dina system och skapa konkurrensfördelar genom att nyttja innovativa tekniska lösningar. Systemen anpassas efter dina behov genom att nyttja tekniker som ger hög tillgänglighet och skalbara lösningar, vilket skapar flexibilitet och hög kvalitet både på kort och lång sikt.

Arkitektur

Organisationer utvecklas ständigt och blir över tid ofta mycket komplexa. Arkitektur säkerställer att du gör rätt vägval när strategi och övergripande krav omvandlas till konkreta lösningar. Genom ett strukturerat arbetssätt hjälper våra arkitekter din verksamhet att nå insikt och förmåga att fatta rätt beslut.

» Läs mer om arkitektur

CIO Agenda

Vi hjälper dig att accelerera din IT-förmåga. Med en gedigen kunskap om och genuint intresse för en IT-lednings vardag och utmaningar får du rådgivning i strategiska frågeställningar och förstärkning i prioriterade initiativ.

Design Thinking

Design Thinking kan beskrivas som kunddriven affärsutveckling. Det handlar om att skapa förståelse för kunders behov och drivkrafter för att sedan förbättra kundupplevelsen. Förbättringen kan skapas genom att ta fram nya arbetssätt, utveckla nya tjänster och kommunikation

Procure & Supply

Inköp och Supply Chain handlar idag om att se in i framtiden, ta stöd av och styra intelligenta system för att minska variationer i flödet. Tillsammans med dig hittar vi den bästa balansen mellan strategi och genomförande i flödet som helhet men även i delarna. Du får vägledning i utvecklingen och stöttning vid insatser direkt i flödet.

För att bli Business Agile behöver du:

  • En organisation som möjliggör ett distribuerat ansvarstagande och autonomt agerande – sammanhållet av gemensamma mål och värderingar.
  • Insikt om hur erbjudanden uppstår och realiseras över traditionella gränser.
  • Att organisationen utformar flexibla arbetsprocesser som är både effektiva och kundcentrerade. Då skapas möjligheten att strukturera tvärfunktionella team på alla nivåer och maximera värdeskapandet för era kunder.
  • En kultur och ett ledarskap som skapar engagemang, innovationsförmåga och kontinuerligt lärande.
  • Att styra mot en mer datadriven beslutsprocess baserad på realtidsinsikter, där resurser och investeringar löpande styrs mot rätt värden.

Är din organisation redo för Business Agility? Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Malin

Är du nyfiken på att lära dig mer om Business Agility?

» Anmäl dig till någon av våra kurser

Vill du jobba hos oss?

» Se våra lediga jobb