Business Agility ger dig verktygen för framtiden

Förmågan att konkurrera och skapa tillväxt i en digital värld genom att snabbt svara på marknadsförändringar och nya möjligheter med innovativa affärslösningar – det är Business Agility för oss.

Vad krävs för att bli Business Agile?

Det krävs kunskap och fingertoppskänsla för att förstå vad som ska ändras eller bestå. Du behöver också förstå hur förändringen ska ske, kopplat till verksamhet och teknik, och hur förmågan att förändras successivt ska byggas in i organisationens DNA.

Hur blir du Business Agile?

Se över organisationen och börja där du får mest effekt, vanligtvis gränsytorna ut mot era kunder. Det är viktigt för att få acceptans i förändringen och en gemensam grund. Utbilda berörd personal – hela organisationen gör resan tillsammans.

Effekten av Business Agility

  • Ökad produktivitet
  • Kvalitetsförbättringar
  • Snabbare tid till marknad
  • Ökat medarbetarengagemang och arbetstillfredsställelse

För att bli Business Agile behöver du:

  • En organisation som möjliggör ett distribuerat ansvarstagande och autonomt agerande – sammanhållet av gemensamma mål och värderingar.
  • Insikt om hur erbjudanden uppstår och realiseras över traditionella gränser.
  • Att organisationen utformar flexibla arbetsprocesser som är både effektiva och kundcentrerade. Då skapas möjligheten att strukturera tvärfunktionella team på alla nivåer och maximera värdeskapandet för era kunder.
  • En kultur och ett ledarskap som skapar engagemang, innovationsförmåga och kontinuerligt lärande.
  • Att styra mot en mer datadriven beslutsprocess baserad på realtidsinsikter, där resurser och investeringar löpande styrs mot rätt värden.

Är din organisation redo för Business Agility? Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Malin

Är du nyfiken på att lära dig mer om Business Agility?

» Anmäl dig till någon av våra kurser

Vill du jobba hos oss?

» Se våra lediga jobb