Vi hjälper våra kunder med konvertering och effektivisering i deras externa och interna digitala kanaler

Att leva i ständig förändring

Omvärlden snurrar fortare, lösningar blir mer komplexa, konsumenter har ökad makt och högre krav. Detta ställer högre krav på våra kunder att ta snabba beslut i frågeställningar som medarbetarna inte alltid har full vetskap om.

Våra konsulter och team är experter inom områden som dessa, vilket innebär att Forefront är en trygg partner att arbeta tillsammans med när det är dags för er att ta er till nästa nivå.

Våra kunders behov

Med en omvärld som snurrar allt fortare och med de tekniska förutsättningarna på plats ökar kraven på olika digitala lösningar. Högt upp på våra kunders agendor ligger frågor om hur effekterna ska hämtas hem och vilka lösningar som behövs för att detta ska ske.

Hur vi kan hjälpa dig

Forefront hjälper kunder att öka konverteringsgrad – oavsett syfte. Med hjälp av digitala lösningar effektiviserar vi kunders olika processer. Vi hjälper även till med att skapa förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av kanalerna över hela livscykeln.

UX-strateg och tjänstedesigner som jobbar
Datorer på Forefronts kontor
UX-designer på Forefront

Förvaltning

Förvaltning knyter ihop den röda tråden när projektet är slut. Via vår Service Desk-funktion har du alltid någon att vända dig till med frågor kring den förvaltade lösningen. Genom kontinuerlig dialog fångas nya och förändrade behov upp och lösningar kan förbättras. Med hjälp av proaktiv förvaltning säkerställs att applikationerna mår bra och effekten hålls intakt.

Intelligent Workplace

Öka ert affärsvärde och få nöjdare medarbetare genom att förbättra er effektivitet. Vi hjälper er med ett komplett paket bestående av Dynamics CRM och stödfunktioner inom Microsoft Office 365. Detta ger den interna transformationen extra skjuts och ni får möjligheter att driva förbättringar på ett helt nytt sätt.

» Läs mer om Intelligent Workplace

Service Design

Service Design – eller tjänstedesign – är en mycket effektiv metod för att utveckla och vidareutveckla tjänster. Allt fler företag, organisationer och myndigheter använder tjänstedesign för att jobba kundfokuserat på riktigt och för att ligga steget före och kunna erbjuda relevanta tjänster både idag och imorgon. Vi hjälper er att etablera tjänstedesign som en naturlig del av er verksamhet, och våra team ser till att ni får effekt och värde från första stund.

UX-design

Design blir allt viktigare i en digital värld – upplevelsen av en tjänst påverkar idag varumärken mer än något annat. När vi jobbar med UX-design och interaktionsdesign är det självklart att vi utgår från kundinsikter och får förståelse för era användare. Det innebär också att UX-designern har löpande kontakt med användarna för att säkra att alla lösningar användningstestas. Designers och utvecklare jobbar tätt tillsammans och använder gemensamma designsystem för att skapa långsiktig kvalitet.

Webb- och mobilutveckling

Genom agilt tankesätt där UX-design, utveckling och test är lika viktiga komponenter i processen, förbättras er digitala närvaro. Såväl externa webbplatser och intranät som mobila lösningar anpassas efter er målgrupp för att ge maximal effekt.

» Läs mer om hur det är att jobba som utvecklare på Forefront

Vi är experter på

Användbarhet
Användningstester
Data Driven Marketing
Dynamics CRM
E-handel
Episerver
Grafisk design
Informationsarkitektur
Interaktionsdesign
Lead Management

Konceptdesign
Kundresor
Marketing Automation
Motion design
Prototyping
Tillgänglighet
Tjänstedesign
UX-design
Vision och målbild
Wireframing