Cloud Transformation – Möjliggör innovation och affärsutveckling

Förmågan att skapa konkurrensfördelar med hjälp av kraften i publika molnplattformar – det är Cloud Transformation för oss! Förnya äldre system, bygg ny funktionalitet snabbare och ta del av ökande teknisk innovation.

Varför Cloud Transformation?

Cloud Transformation möjliggör för er att ta en större marknadsposition. Detta görs genom att nyttja data, använda avancerad analys för insikt, och snabbare utveckla tjänster för att möta förändrade kundbehov.

När förflyttning till molnet påbörjades var drivkraften hos många möjligheten till att minska kostnaderna för programvara, systemplattformar och infrastruktur – utan att egentligen ändra själva lösningen. Det medförde att systemens existerande utmaningar bestod, och den stora nyttan med molnet missades.

En lyckad Cloud Transformation är istället driven av affärsvärde och de möjligheter molntjänster medför. Minst lika mycket som förändring ur ett tekniskt IT-perspektiv, är det en omställning av kompetens, organisation och affärsutveckling.

Effekten av Cloud Transformation

  • Tillgång till teknisk innovation och nya tjänster som molnplattformar tillhandahåller och ständigt utvecklar.
  • En infrastruktur som gör det möjligt att snabbt sätta upp nya lösningar och skala dessa utifrån aktuellt behov.
  • Ett systemstöd som lättare och snabbare går att anpassa efter verksamhetens mål och förutsättningar.
  • Fokus och resurser kan läggas på att utveckla och förbättra tjänster, snarare än på drift och underhåll.

Cloud Transformation – Vad krävs för att påbörja resan?

För att lyckas krävs vilja, kunskap och nyfikenhet att ständigt utvecklas!

Det gäller att veta vilka tjänster som ska användas, till vad och vilka problem de är tänkta att lösa. Tekniskt kunnande och förståelse för traditionell systemutveckling och arkitektur skiljer sig från utveckling i publika molnplattformar. För att bli ”Cloud Native” måste du våga överge gamla principer för att fullt ut kunna nyttja kraften i de nya tjänsterna. Det innebär att det förutom tekniskt kunnande behövs förståelse för verksamhetens behov och de legala och regulatoriska förutsättningar som finns.

Senast publicerat om Cloud Transformation

Ett urval av vad vi erbjuder dig inom Cloud Transformation

App Dev

Med hjälp av systemutveckling på moderna molnplattformar kan du transformera dina system och skapa konkurrensfördelar genom att nyttja innovativa tekniska lösningar. Systemen anpassas efter dina behov genom att nyttja tekniker som ger hög tillgänglighet och skalbara lösningar, vilket skapar flexibilitet och hög kvalitet både på kort och lång sikt.

Arkitektur

Arkitektur skapar framåtriktad förändringskraft för din verksamhet. Det knyter ihop helheten med allt från förmågor, processer, information, komponenter, integration och säkerhet till infrastruktur för att skapa realiserbar lösning. Forefront hjälper dig med verktyg och kunskaper som krävs för att samla in fakta, analysera och designa lösningar samtidigt som fokus ligger på genomförande – att ta lösningen i mål.

» Läs mer om arkitektur

CIO Agenda

Vi hjälper dig att accelerera din IT-förmåga. Med en gedigen kunskap om och genuint intresse för en IT-lednings vardag och utmaningar får du rådgivning i strategiska frågeställningar och förstärkning i prioriterade initiativ.

Digitala tjänster

Vårt fokus är att dina digitala tjänster ska attrahera, konvertera, engagera och representera ert varumärke på bästa sätt. Genom att kombinera strategi, design och teknik och samarbeta med marknadens främsta aktörer skapar vi förmåga att ta nya tjänster till marknaden. Vi är både din rådgivande partner och de som utvecklar, förfinar och möjliggöra ständig innovation.

Mobila lösningar

Vi hjälper dig med olika former av lösningar oavsett om det är en app, mobilwebb eller annan form av mobil lösning. Du får hjälp i alla faser från definition/strategi till design och utveckling. Vi kan även erbjuda dig effektiva förvaltningslösningar på samtliga mobila plattformar.

Modern Workplace

Vi vägleder och effektiviserar dina digitala transformation med hjälp av Microsofts teknik. Detta görs utifrån era interna perspektiv och behov vilket leder en förstärkning av organisationens engagemang och förmåga att möta utmaningar i er nya hybrida arbetsvardag.

» Läs mer här

Procure & Supply

Inköp och Supply Chain handlar idag om att se in i framtiden, ta stöd av och styra intelligenta system för att minska variationer i flödet. Tillsammans med dig hittar vi den bästa balansen mellan strategi och genomförande i flödet som helhet men även i delarna. Du får vägledning i utvecklingen och stöttning vid insatser direkt i flödet.

Security Management

I takt med att vi digitaliserar och introducerar allt mer avancerad teknik så ökar vikten av trygghet och säkerhet. Forefront hjälper dig att navigera och hantera risker som följer av digitalisering. Vi adderar managementkonsultens kompetens och verktygslåda till säkerhetsleveranser och är vana vid att driva, guida och vidareutveckla säkerhetsarbete eller närliggande områden som risk och efterlevnad. Alltid med ett fokus på att åstadkomma ett hållbart och värdeskapande resultat.

» Läs mer om Security Management

Webbplatser

I dag är världen för det som en gång kallades webb mycket mer komplex. Vi hjälper dig att navigera fram till den lösning som är rätt för just den utmaning som ska lösas. Vi har experter inom strategi, tjänstedesign, UX, utveckling och test. Vi arbetar såklart med moderna agila metoder och med de senaste ramverken. Oavsett om det gäller Enterprise-CMS eller mer lättviktiga plattformar har vi experter som kan leverera lösningar för olika branscher eller syften.

För Cloud Transformation behöver du: 

  • Förståelse för att investering i digitalisering, ny innovativ teknik och agilt arbetssätt möjliggör snabbare leveranser och ökat affärsvärde.
  • Eliminera manuella rutiner genom att automatisera och effektivisera utvecklingsprocessen (DevSecOps), så att utvecklare kan ägna sig åt värdeskapande uppgifter. 
  • Säkerställa genomförandekraft och kompetens. Bygga förmåga genom att tillsätta nödvändiga resurser och ta hjälp för att påbörja “resan till molnet”.
  • Kunskapsträning för att höja kompetens och förståelse för vad som krävs för att bli ”cloud native”. Vi ser att många underskattar den kulturella transformationen vid införandet av ett ”cloudnära” angreppsätt.

Vad händer framåt?

För att kunna nyttja flertalet av de fördelar publika molnlösningar tillhandahåller kommer det framåt handla om hybrid-moln eller distribuerade molnlösningar, snarare än att företag väljer en enda molnplattform. Det kommer skapa ytterligare användningsområden och möjliga införanden, exempelvis i relation till Edge computing och 5G. 

Tillsammans med ledande molnleverantörer som Google Cloud Platform och Microsoft Azure, hjälper Forefront dig med strategi och effektfullt nyttjande av molnlösningar nu och i framtiden. 

Är din organisation redo för Cloud Transformation? Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du jobba hos oss?

» Se våra lediga jobb

Anna Gestblom Bottner