Cloud Transformation – Möjliggör innovation och affärsutveckling

Förmågan att skapa konkurrensfördelar med hjälp av kraften i publika molnplattformar – det är Cloud Transformation för oss! Förnya äldre system, bygg ny funktionalitet snabbare och ta del av ökande teknisk innovation.

Varför Cloud Transformation?

Cloud Transformation möjliggör för er att ta en större marknadsposition. Detta görs genom att nyttja data, använda avancerad analys för insikt, och snabbare utveckla tjänster för att möta förändrade kundbehov.

När förflyttning till molnet påbörjades var drivkraften hos många möjligheten till att minska kostnaderna för programvara, systemplattformar och infrastruktur – utan att egentligen ändra själva lösningen. Det medförde att systemens existerande utmaningar bestod, och den stora nyttan med molnet missades.

En lyckad Cloud Transformation är istället driven av affärsvärde och de möjligheter molntjänster medför. Minst lika mycket som förändring ur ett tekniskt IT-perspektiv, är det en omställning av kompetens, organisation och affärsutveckling.

Effekten av Cloud Transformation

  • Tillgång till teknisk innovation och nya tjänster som molnplattformar tillhandahåller och ständigt utvecklar.
  • En infrastruktur som gör det möjligt att snabbt sätta upp nya lösningar och skala dessa utifrån aktuellt behov.
  • Ett systemstöd som lättare och snabbare går att anpassa efter verksamhetens mål och förutsättningar.
  • Fokus och resurser kan läggas på att utveckla och förbättra tjänster, snarare än på drift och underhåll.

Cloud Transformation – Vad krävs för att påbörja resan?

För att lyckas krävs vilja, kunskap och nyfikenhet att ständigt utvecklas!

Det gäller att veta vilka tjänster som ska användas, till vad och vilka problem de är tänkta att lösa. Tekniskt kunnande och förståelse för traditionell systemutveckling och arkitektur skiljer sig från utveckling i publika molnplattformar. För att bli ”Cloud Native” måste du våga överge gamla principer för att fullt ut kunna nyttja kraften i de nya tjänsterna. Det innebär att det förutom tekniskt kunnande behövs förståelse för verksamhetens behov och de legala och regulatoriska förutsättningar som finns.

För Cloud Transformation behöver du: 

  • Förståelse för att investering i digitalisering, ny innovativ teknik och agilt arbetssätt möjliggör snabbare leveranser och ökat affärsvärde.
  • Eliminera manuella rutiner genom att automatisera och effektivisera utvecklingsprocessen (DevSecOps), så att utvecklare kan ägna sig åt värdeskapande uppgifter. 
  • Säkerställa genomförandekraft och kompetens. Bygga förmåga genom att tillsätta nödvändiga resurser och ta hjälp för att påbörja “resan till molnet”.
  • Kunskapsträning för att höja kompetens och förståelse för vad som krävs för att bli ”cloud native”. Vi ser att många underskattar den kulturella transformationen vid införandet av ett ”cloudnära” angreppsätt.

Vad händer framåt?

För att kunna nyttja flertalet av de fördelar publika molnlösningar tillhandahåller kommer det framåt handla om hybrid-moln eller distribuerade molnlösningar, snarare än att företag väljer en enda molnplattform. Det kommer skapa ytterligare användningsområden och möjliga införanden, exempelvis i relation till Edge computing och 5G. 

Tillsammans med ledande molnleverantörer som Google Cloud Platform och Microsoft Azure, hjälper Forefront dig med strategi och effektfullt nyttjande av molnlösningar nu och i framtiden. 

Är din organisation redo för Cloud Transformation? Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill du jobba hos oss?

» Se våra lediga jobb

Anna Gestblom Bottner