Arkitektur skapar framåtriktad förändringskraft för din verksamhet

Vårt synsätt på arkitektur

Vi ser på arkitektur som något som skapar framåtriktad förändringskraft för din verksamhet. Förändringsarbete blir ständigt alltmer komplext med allt fler intressenter involverade och stora eko-system av lösningar byggs upp som ska underhållas och vidareutvecklas.

Att fokusera på arkitekturen klargör kontroll på verksamhetens riktning – vart ni startar, vilken del av verksamheten som påverkas av en förändring och hur en framtida lösning ska designas. Vilka arkitekturmodeller som är relevanta är alltid helt avhängigt situationen. Det som är avgörande är hur arkitekturen används med fokus på genomförande.

Vi etablerar och bedriver ett arkitekturarbete i framkant, genom att tydliggöra arkitekturprofessionen och säkerställa avtryck genom ett smartare förändringsarbete.

Arkitektur

5 principer för ett modernt arkitekturarbete

Arkitekter är ofta centrerade på analysdelen av en förändring men fokus bör ligga på att bidra till ett lyckat genomförande och hur arkitekturen används. Arkitektur som inte används har sällan något värde. Vi förordar ett agilt förhållningssätt till arkitektur där teser kring förändring kontinuerligt provas, utvärderas och korrigeras.

Förtroende måste förtjänas genom att skapa hållbart värde och göra beständiga avtryck. Arkitektur handlar om att se på en verksamhet och en förändring ur olika perspektiv utifrån flera olika intressenters synsätt. Det handlar om att förstå spelplanen och kommunicera med verksamhetsexperter och tekniker utifrån deras förutsättningar och bidra till att skapa gemensam insikt.

Arkitektur är en lagsport där många intressenter behöver bidra för att tillsammans skapa en hållbar arkitektur. Arkitektur handlar om att facilitera samverkan mellan olika roller som kan bidra till att tydliggöra olika infallsvinklar på en förändring.

Vi tror på att skapa värden som har en tydlig koppling till ett konkret uppdrag. Därför är det viktig att jobba mot tydliga uppdragsgivare och deras förväntningar kring ett förändringsarbete. Vi förordar ett pragmatisk arkitekturarbete som balanserar en strategisk och operativ ansats men aldrig kompromissar på det värdeskapande.

Vi har sett att det är svårt att bevisa värdet av tunga investeringar kring arkitektur kopplat till att bygga upp tunga databaser med arkitekturmodeller. Verksamheter är abstrakta, rörliga, komplexa mekanismer och vi kan inte kontrollera allt som ett enda stort system. Vi har tagit lärdom av den agila världen och vår ansats är att strukturen ska vara ”good enough” för att lösa uppgiften.

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik Wallin, fredrik.wallin@forefront.se | +46 70 373 53 89

Tilda

Arkitekturfokus i samarbete med Forefront innebär

  • Arkitekter i världsklass som alltid går den sista milen

  • Arkitekter certifierade på det agila ramverket SAFe

  • Arkitekturtjänster som gör skillnad och skapar insikt och förändringsförmåga