Intelligent Workplace

Ett nytt förhållningssätt i det dagliga arbetet

Öka ert affärsvärde och få nöjdare medarbetare genom att förbättra er effektivitet. Vi hjälper er med ett komplett paket bestående av Dynamics CRM och stödfunktioner inom Microsoft Office 365. Detta ger den interna transformationen extra skjuts och ni får möjligheter att driva förbättringar på ett helt nytt sätt.

För att skapa värde behövs flera olika perspektiv, bland andra: strategisk och taktisk/operativ rådgivning, utbildning, genomförande av affärspiloter, mätning och uppföljning samt governance.

Forefronts samlade erfarenhet visar på betydelsen av inkludera perspektiven: ”jag”, ”vi”, ”oss” i en digital transformation. Detta för att få med nyttan för den enskilda medarbetaren (oavsett roll i organisationen), grupperspektivet och vinsten för hela företaget/organisationen. Vårt team består av erfarna specialister inom Microsoft Office 365-området i roller som: strateger, projekt- och förändringsledare, lösningsarkitekter, utvecklare.

Dynamics 365 CRM

Forefront hjälper dig att framtidssäkra ditt företags viktigaste resurs – kunderna! Oavsett om du är ute efter att få bättre driv i sälj och marknadsaktiviteter, förbättra din kundservice eller skapa en helhetsbild för relationen med kunden så är Microsoft CRM Dynamics den perfekta plattformen för detta.

Våra applikationskonsulter har erfarenhet av systemutveckling, systemarkitektur samt modellering av nya lösningar kopplat till system och integrationer. Dessutom har våra konsulter erfarenhet av Azure-stacken, skapa arbetsflöden, affärsregler, formulärskript med mera.

Vill du veta mer?

Victor Iosif
victor.iosif@forefront.se
+46 70 424 20 88

Victor Iosif