Att bryta ner en lagd strategi, genomföra den och se till att realisera effekterna – det är vi riktigt bra på

Att leva i ständig förändring

Alla företag och organisationer som vill överleva och utvecklas lever i ständig förändring. Att utvecklas är inte längre något som beskrivs i en femårsplan. Idag är en förmåga att snabbt kunna parera och ändra riktning både ett fundament, men även en absolut nödvändighet, för framgång.

Men det ställer också höga krav på företagsledare i verksamheten – samtliga delar måste vara samspelta och dra åt samma håll för att lyckas.

Våra kunders behov

Att skapa långsiktiga, hållbara och affärsmässiga lösningar kräver rätt kunskaper, förutsättningar och underlag för att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Genomförandet av transformation kräver både tid, fokus och nya förmågor. Förändringen kan påverka hela organisationen – kultur, arbetssätt, processer och system.

Hur vi kan hjälpa dig

På Forefront kan vi besvara frågor som rör företag och organisationers framtid och ständiga transformation. Vi tar ansvar kring förändring och genomförande av stora och små initiativ som påverkar hela, eller delar av våra kunders affär och verksamhet.

Vi tolkar samhället och samtiden, har förmågan att urskilja betydelsefulla trender och nya teknologiska genombrott samt bidrar med förståelse för hur verksamheter måste organisera sig och fungera för att bli framgångsrika i en snabbrörlig värld.

Förutom att kunna måla med stora penseldrag är det också viktigt att hålla koll på detaljerna och inte minst att skapa positiv energi för att lyckas med sin transformation.

Forefront-konsult framför SAFe-poster
Konsulter som jobbar
Datorer på skrivbord

Affärs- och verksamhetsarkitektur

Organisationer utvecklas ständigt och blir över tid ofta mycket komplexa. Affärs- och verksamhetsarkitektur säkerställer att rätt vägval görs när strategi och övergripande krav omvandlas till konkreta lösningar. Genom ett strukturerat arbetssätt hjälper våra arkitekter verksamheter till insikt och förmåga att fatta rätt beslut.

» Läs mer om hur våra arkitekter kan hjälpa dig

Affärs- och verksamhetsutveckling

Organisationer utmanas hela tiden i den snabbrörliga värld vi lever i. Våra Affärs- och verksamhetsutvecklare är specialister på att identifiera och verifiera möjliga förbättringar i affärsmodell och erbjudande. Detta för att organisationen ständigt ska vara relevant. Vi tar fram övergripande krav som omvandlas till konkreta lösningar.

Business Agility

För att snabbare kunna möta föränderliga krav ställer många organisationer om till ett agilt arbetssätt, men den stora effekten kommer när förhållningssättet når alla delar av verksamheten.

Business Agility handlar om att etablera agila förhållningssätt och principer som genomsyrar allt från utvecklingsprocess till exempelvis ekonomi och HR. Forefront stödjer er i denna förändring; med förändringsledning, utbildning och införandeexpertis.

» Läs mer om Business Agility här

IT Transformation

IT:s roll är under kraftig förändring. Drivkrafterna är många och skiljer sig mellan organisationer. Forefront hjälper kunder att förstå och tydliggöra mål för sin IT-förmåga och, utifrån det, sätta en strategi för att nå målbilden.

Vi definierar arkitekturella landskap samt skapar tydlighet i organisation och arbetssätt. Vidare säkerställer vi att våra kunder arbetar med rätt typ av leverantörer och tjänster, och att detta återspeglas i kontrakt och processer. Forefront identifierar prioriterade initiativ, mål och mätetal och arbetar tillsammans med våra kunder genom hela förändringsresan.

Lösningsarkitektur

Dagens ekosystem och verksamheters förändringstakt har gjort god lösningsarkitektur till en av de mest kritiska framgångsfaktorerna. Lösningsarkitektur knyter ihop helheten med allt från förmågor, processer, information, komponenter, integration och säkerhet till infrastruktur för att skapa realiserbar lösning. Vår ansats kring arkitektur grundar sig på de verktyg och kunskaper som krävs för att samla in fakta, analysera och designa lösningar samtidigt som fokus ligger på genomförande – att ta lösningen i mål.

» Läs mer om Forefronts syn på Lösningsarkitektur

Service Design

Service Design – eller tjänstedesign – är en mycket effektiv metod för att utveckla och vidareutveckla tjänster. Allt fler företag, organisationer och myndigheter använder tjänstedesign för att jobba kundfokuserat på riktigt och för att ligga steget före och kunna erbjuda relevanta tjänster både idag och imorgon. Vi hjälper er att etablera tjänstedesign som en naturlig del av er verksamhet, och våra team ser till att ni får effekt och värde från första stund.

UX-design

Design blir allt viktigare i en digital värld – upplevelsen av en tjänst påverkar idag varumärken mer än något annat. När vi jobbar med UX-design och interaktionsdesign är det självklart att vi utgår från kundinsikter och får förståelse för era användare. Det innebär också att UX-designern har löpande kontakt med användarna för att säkra att alla lösningar testas. Designers och utvecklare jobbar tätt tillsammans och använder gemensamma designsystem för att skapa långsiktig kvalitet.

Vi är experter på

Affärsanalys
Affärsarkitektur
Användbarhet
Användningstester
Beslutsunderlag
Digital analytics
Digital strategi
Digital transformation
Förstudier
Förändringsledning
Grafisk design
Informationsarkitektur
Interaktionsdesign
IT Management
IT Sourcing
IT-strategi
Kanalstrategi

Konceptdesign
Kundresor
Lead Management
Lösningsarkitektur
Målgruppsdefinition
Portföljstyrning
Prediktiv analys
Process- och verksamhetsmodulering
Projekt- och programledning
Prototyping
Strategisk lösningsarkitektur
Strategiska mål
Tjänstedesign
UX-design
Verksamhetsarkitektur
Vision och målbild