Programvarulösningar

 

För er som behöver stöd inom it-relaterade projekt

Kammarkollegiets ramavtal för Programvarulösningar hjälper er som myndighet, kommun eller landsting att upphandla programvaror samt tjänster för införandet av dessa.

Exempel på sådant som kan avropas är lösningar för Beslutsstöd (BI), Ekonomi- och Personalsystem, Skolportal och Läroplattform, Projektverktyg, Enkätverktyg, Dokumenthantering samt Upphandlingsverktyg.

När ni behöver stöd inom it-relaterade projekt; från behovsanalys och leverans till förvaltning, samt migrering och avveckling, kan Forefront realisera detta tillsammans med er. Ramavtalet omfattar också alla typer av licenstjänster.

Ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar innebär att samtliga myndigheter under regeringen och riksdagen, andra offentligtstyrda organ samt kommuner och landsting att kan avropa dessa tjänster från Forefront. Våra 400 konsulter finns i Stockholm, Malmö, Halmstad, Linköping, Sundsvall och Åre.

» Läs mer om Programvarulösningar på Kammarkollegiets webbsida

Kammarkollegiet

Har du frågor om ramavtalet?

Kontakta lars.ahlander@forefront.se
+46 76 527 51 02

Magnus Eriksson