Att välja en partner som kan följa både din och teknikens förändring har aldrig varit viktigare än idag

Att leva i ständig förändring

Möjligheterna, mängden tekniska system och lösningar växer konstant. Därmed ökar också risken att göra stora och kostsamma fel.

Med kunskap görs strategiska val som håller kostnaderna nere och snabbt skapar högt affärsvärde.

Våra kunders behov

När både befintlig och ny teknik blir komplicerad och kostsam behövs stöd och bollplank vid val av system, komponenter och integrationer. Även behovet av stöd inom ledning och styrning ökar.

Alla pratar om AI och det är det lätt att tro att det är lösningen på alla problem. Men hur vet man var det är bäst att börja, och hur bygger man en skalbar lösning? Kompetens och erfarenhet inom området är mycket efterfrågat.

Hur vi kan hjälpa dig

Vill du ha en partner som förverkligar dina utvecklingsprojekt? Eller rådgivning kring att konstruera framtidens system på arkitekturnivå, välja rätt systemkomponenter och hitta rätt sätt att integrera dem med ny och befintlig teknologi? Kanske en partner som kan hitta rätt i AI-djungeln, fånga era idéer och omsätta dem i praktiken – samtidigt som ni höjer er egen förmåga?

Forefront hjälper er med teknik, utveckling av avancerade modeller och agila arbetsmetodiker, anpassade efter era specifika behov och förutsättningar. Vi finns dessutom i din regionala närhet.

Humanoiderna Salt och Pepper
Utvecklare på Forefront

Agila systemutvecklingsteam

Framtiden handlar om att förbättra digitala kundupplevelser kvalitativt och kontinuerligt. Det agila produktteamet är den minsta autonoma enheten som förstår användaren, omsätter krav i design, utvecklar tjänster, testar och livscykelhanterar framgångsrika kundupplevelser. Vi hjälper våra kunder att bygga effektiva produktteam som ger lagets medlemmar passion och stolthet att lyckas med det omöjliga. Effekten för affären syns i form av låg personalomsättning, växande marknadsandelar och lönsamma tjänster.

Analytics

Analytics för oss på Forefront innefattar allt från verktygsspecifik kompetens till avancerade modeller. Vi arbetar ofta med många olika delar i våra uppdrag – knådar data och bygger visualiseringar till verksamheten, sätter upp Analytics Labs, bygger algoritmer för att förstå eller förutspå beteende eller tolkar bilder med hjälp av Machine Learning.

Artificial Intelligence

Många inser vilken positiv effekt AI kan bidra med för organisationen, men vet inte hur de ska komma igång med AI-projekten. Det kan Forefront hjälpa till med. Dessutom vet vi hur projekten sen ska realiseras och operationaliseras, eftersom framgången ligger i genomförandet. Vi har genomfört AI-projekt inom bland annat bildigenkänning och resursoptimering. Vi har expertis inom data science och data engineering, likväl som inom projekt- och förändringsledning.

» Läs mer om Artificial Intelligence här

Business Intelligence

I en verkligt datadriven organisation finns stor innovationskraft. Att experimentera med data, hitta nya insikter och snabbt kunna förkasta hypoteser som inte håller är kännetecknande för verksamheter i framkant. Hos oss finns kompetensen, erfarenheten och nyfikenheten som behövs för att starta, genomföra och operationalisera alla former av initiativ och projekt inom BI.

Cloud Transformation

Med hjälp av molnlösningar som utgår från konkret affärsvärde ligger du i framkant. Genom att kombinera teknik, kompetens och strategi byggs rätt molnlösningar för just era behov. Prestanda och drift säkerställs, vilket leder till ökad kvalitet med ökad flexibilitet.

» Läs mer om Cloud Transformation här

Continuous Delivery

Öka kvalitet och minska ställtider i utvecklingsprocessen. Maskinellt stöd för integrerad kravhantering, design, utveckling, test, deployment och övervakning rationaliserar repetitiva arbetsuppgifter. En snabb och förutsägbar leveransprocess för värdefulla kundupplevelser.

Förvaltning

Förvaltning knyter ihop den röda tråden när projektet är slut. Via vår Service Desk-funktion har du alltid någon att vända dig till med frågor kring den förvaltade lösningen. Genom kontinuerlig dialog fångas nya och förändrade behov upp och lösningar kan förbättras. Med hjälp av proaktiv förvaltning säkerställs att applikationerna mår bra och effekten hålls intakt.

Internet of Things

Internet of things är där alla tekniker smälter samman. Skala och risk ställs på sin spets. Ofantliga mängder data skapas här varje dag. Forefronts unika kombination av kompetens och erfarenhet hjälper kunden i IoT-resan från data till information till kunskap. Vi hjälper till att designa och implementera lösningar för sensordata, eventströmmar och AI för att skapa de insikter som leder till nya möjligheter och innovation.

Webb- och mobilutveckling

Genom agilt tankesätt där UX-design, utveckling och test är lika viktiga komponenter i processen, förbättras er digitala närvaro. Såväl externa webbplatser och intranät som mobila lösningar anpassas efter er målgrupp för att ge maximal effekt.

» Läs mer om hur det är att jobba som utvecklare på Forefront

Vi är experter på

.NET
Agila systemutvecklingsteam
Android
API-management
Business Intelligence
C#
Content Management
Data Engineering
Data Warehouse
DevOps
Elastic
Enterprise Integration Patterns
Förstudier
Google Cloud Platform
Image Recognition

iOS
Java
JavaScript
Jboss
Kravinsamling
Machine Learning
Microsoft Azure
PaaS
Plattformsutvärdering
Prediktiv analys
Projektledning
Red Hat
OpenShift
Systemarkitektur
Test- och kvalitetsstyrning