Projektbeskrivning

Europeisk utbildningsaktör

Från splittrat idéstadie till realiserbar affärsplan

Kundens utmaning

Digitalisering och rådande pandemisituation innebär inte bara utmaningar för företag utan öppnar även upp för nya affärsmöjligheter. Utbildningsaktören i fråga såg en möjlighet att expandera sin affär i samband med de nya förutsättningarna och behövde hjälp med att gå från ett splittrat idéstadie till en realiserbar affärsplan.

Forefronts bidrag

Genom att bidra med metod och pedagogisk facilitering ledde Forefront kunden genom en digital workshopserie. Under workshoparna skapades en gemensam bild av den nya affären, olika perspektiv analyserades och en konkret affärsplan för realisering kunde tas fram.

Uppnått resultat

På bara fem veckor hade Forefront hjälpt utbildningsaktören att enas kring den nya affären och konkretiserat en affärsplan som möjliggjorde ett strategiskt investeringsbeslut för vidareutveckling av affären. Affärsplanen var kostnadsestimerad och innehöll en affärsmodell, kravbild för utveckling av ett IT-stöd och en strategisk roadmap.

Dela i dina sociala kanaler