Projektbeskrivning

Europeiskt resebolag

Kravställande av nytt IT-system för upphandling

Företagets utmaning

Ett centralt IT-system var förlegat och behövde bytas ut för att matcha resebolagets nya behov. En förstudie hade genomförts och en del intressanta system på marknaden hade identifierats, varpå ett beslut om framtida upphandling fastslogs. I samband med beslutet fanns dock ingen tydlig bild över krav, systemintegrationer, komplexitet eller dylikt.

Forefronts bidrag

Tack vare Forefronts tidigare erfarenhet av liknande projekt kunde en struktur för genomförandet sättas upp som säkerställde att alla nödvändiga aspekter täcktes in. Genom den övergripande projektmodellen erhölls bra koll på nuläget och en heltäckande kravbild samlades in genom workshops med berörda avdelningar.

Uppnått resultat

Resebolaget fick en heltäckande kravmassa i form av user-stories som tydligt illustrerade önskade funktioner för det nya systemet. Kravlistan var även prioriterad och en beräkningsmodell hade tagits fram för att bedöma hur väl olika leverantörers system uppfyllde de önskade funktionerna. Detta utgjorde den största delen av upphandlingsmaterialet och ledde till att ett nytt IT-system som väl matchade verksamhetens behov kunde köpas in.

Dela i dina sociala kanaler