Projektbeskrivning

Fastighetsbolag

Grunden för utveckling av digitala tjänster

Fastighetsbolagets utmaning

Fastighetsbranschen har tidigare karaktäriserats av manuella processer. För att stå ut i mängden och skapa mervärde för sina kunder ville bolaget utveckla digitala och automatiserade tjänster. Utmaningen bestod i att det saknades förutsättningar för att göra det i stor skala. Det avsaktades grund i automatiserade processer och informationstillgänglighet i interna system.

Forefronts bidrag

Forefront skapade en digital struktur av komponenter som tillsammans gav förutsättningar för bolaget att bygga digitala tjänster. Det möjliggjorde förändring och förbättring av infrastruktur och arkitektur. Uppdragets fokus var på att utforma en automatiserad molnbaserad lösning som tillgodosåg krav på hög tillgänglighet, stabilitet och flexibilitet.

Uppnått resultat

Den digitala plattformen möjliggjorde en snabb och automatiserad releaseprocess. Det innebar att fastighetsbolaget fick förmågan att möta marknadens krav och kontinuerligt lansera nya digitala tjänster med hög tillgänglighet. Detta skapade i sin tur intäktsströmmar, mervärde till kunderna och att fastighetsbolaget ses som en attraktiv tjänsteleverantör på marknaden.

Dela i dina sociala kanaler