Projektbeskrivning

Fastighetsförvaltare

Hur organiserar vi script och kakfrågan för att undvika risk?

Förvaltarens utmaning

Så hände GDPR. Plötsligt hamnade frågan om ”kakor” och script högt upp på dagordningen. Bolagets digitala kanaler hade växt fram organiskt under 20 års tid. Strategier, webbplatser, kanaler och leverantörer hade kommit och gått och blivit årsringar i arbetet. Fastighetsbolaget behövde kartlägga och hantera nuläget, strukturera arbetet med ”kakor” och mätscript, organisera sig och klargöra ansvar samt verktygsätta.

Forefronts bidrag

Ett agilt verksamhetsprojekt med projektdeltagare från Digitala, Marknad, GDPR och IT sattes upp. Projektet arbetade med kartläggning och hantering av akuta åtgärder i korta sprintar. En organistationsidé för ”mät/script/och kakfrågan” togs fram. En kontostruktur med en tydligt ansvar implementerades i Google Tag Manager.

Uppnått resultat

Ett antal potentiellt stora risker eliminerades. Vidare gjorde arbetet att projekten bara behövde hantera ett script i driftsättningar, GA Tag Manager, övriga script kunde förvaltas från marknad/digital. Projekt etablerade en organisation för att diskutera, förvalta och vidareutveckla ”mät/script/och kak”.

Dela i dina sociala kanaler