Projektbeskrivning

Försäkringsbolag

Agila gräsrotsförändringar i väntan på SAFe

Försäkringsbolagets utmaning

Behov av ett närmare samarbete mellan verksamheten och IT fanns. Kortare feedbackloopar och större fokus på kvalitet och stabilitet. Den befintliga organisationen och arbetssätten som var baserade på styrmodellen PM3 och en traditionell utvecklingsprocess bidrog till stuprör. Införande av agil utveckling och SAFe diskuterades för hela bolaget men transformationen var långt borta.

Forefronts bidrag

Beslut fattades om att börja införa agila metoder och arbetssätt inom förvaltningsobjektet direkt istället för att invänta större initiativ. Forefront Consulting hjälpte till med övergången från PM3-roller till agila roller med fokus på att bygga en produktorganisation och möjliggöra verksamhetsdriven prioritering. Värdeströmmar identifierades, produktägare tillsattes och coachades, backlogs skapades samt att krav-, utvecklings- och testprocessen utvecklades. ​

Uppnått resultat

Bolagets medarbetare fick ökad kompetens kring systemen​ och ökat ansvarstagande. Fokus på stabilitet ökade genom gemensam prioritering för nyutveckling och förvaltningsaktiviteter​. Service och stöd för verksamheten vid fel och incidenter förbättrades. Antal fel i leveranser minskade till följd av ett ökat samarbete i utvecklingsprocessen​.

Dela i dina sociala kanaler