Projektbeskrivning

Globalt industriföretag

Technology Change Agenda​ – En IT-plan i samklang med affären

Bolagets utmaning

Efter att ha haft en centraliseringsstrategi beslutade den nya VD:n det omvända – att ansvaret skulle ut i organisationen. Respektive affärsområde skulle etablera egna IT-aktitekturfunktioner. I detta uppstod ett behov att koordinera och stödja de sju enheterna i frågor som rör arkitektur / EA-styrning. Enheterna behövde ta fram egna IT-strategier kopplade till affärsvärde, dessa behövde dessutom synkroniseras.

Forefronts bidrag

För att snabbt etablera gruppen togs tre Forefront-konsulter in för att bidra med vår erfarenhet av EA och IT-styrning. För IT-strategierna skapades ett enhetligt ramverk. Agendan ägs sedan av respektive divisionschef och skall exekveras av IT-funktionen.

Uppnått resultat

Ett enhetligt sätt att visualisera och beskriva IT-planerna möjliggjorde att upptäcka synergieffekter. Samarbetet mellan IT och verksamhet ökade samsyn och tydligare koppling till affärsnytta. Governance & EA gruppen som etablerades som en viktig del i IT-styrning. IT-strategi-processen är definierad och de flesta divisionerna hade en första version klar när uppdraget avslutades.

Dela i dina sociala kanaler