Projektbeskrivning

Industriföretag

Stabilare grund för förvaltning och processer

Industriföretagets utmaning

Företagets mål var att bli en mer datadriven organisation genom att effektivisera processer för analys och uppföljning. Företaget ville kunna fokusera på analys och planering istället för att lägga tid på att skapa rapporter. Kunden ville även få en ökad förståelse för den miljö och lösning som fanns på plats.

Forefronts bidrag

Genom ett nytt arbetssätt och tätare internt samarbete kunde Forefront Consulting stödja industriföretaget i att övervinna de hinder man tidigare upplevt. Forefront utvecklade en mer hanterbar lösning för analys och uppföljning. Förutom specifik teknisk kunskap i Google Cloud Platform och Power BI bidrog Forefront till kompetensöverföring och ökad förståelse.

Uppnått resultat

Företaget fick en djupare förståelse av verksamheten tack vare effektivare analys och uppföljning. Industriföretaget har nu ett mer modernt arbetssätt kring bland annat infrastruktur och provisionering. De har en stabilare grund att stå på i det arbetet som krävs för att förvalta och driva processerna vidare. En rad manuella steg som tidigare behövdes har tagits bort eller förenklats.

Dela i dina sociala kanaler