Projektbeskrivning

Kommunalt fastighetsbolag

Transformationskarta för att nå en ökad digitaliseringsförmåga

Fastighetsbolagets utmaning

Fastighetsbolaget ville öka sin förmåga att på ett effektivt sätt samla in, prioritera och genomföra digitaliseringsinitiativ. Med begränsade erfarenheter i hur detta skulle göras och svårighet att frigöra resurser till arbetet, valde bolaget att anlita Forefront.

Forefronts bidrag

Forefront nyttjade sina experter inom digital transformation för att ta fram en målbild och transformationskarta för nödvändig förflyttning. Målet var att ökad fastighetsbolagets förmåga att på ett effektivt sätt samla in, prioritera och genomföra digitaliseringsprojekt; det vill säga öka sin digitaliseringsförmåga. Forefront validerade och förankrade kontinuerligt resultatet med fastighetsbolaget. Arbetet avslutades med en workshop där Forefront och fastighetsbolaget tillsammans definierade nästa steg och beslutade om fortsatt ägarskap för digitaliseringen.

Uppnått resultat

På fyra veckor tog Forefront fram en målbild innehållande digitaliseringsförmågor och tillhörande transformationskarta. Genom förankringsarbetet etablerades en gemensam syn kring behovet av en ökad digitaliseringsförmågan, tilltro till transformationskartan och en plan på realisering och vägledande principer som guidning.

Dela i dina sociala kanaler