Projektbeskrivning

Länsförsäkringar AB

Gemensam processarkitektur för hela koncernen

Länsförsäkringar ABs utmaning

Fler och starkare regleringar för banker och försäkringsbolag ställer högre krav på större omfattning av intern styrning och kontroll. Länsförsäkringar AB anlitade Forefront Consulting för att ta fram en heltäckande processarkitektur som skulle synliggöra hur olika regelverk påverkar verksamheten. För att vara business agile i en reglerad verksamhet måste compliance-frågor hanteras så effektivt som möjligt och integreras i internkontrollen i verksamhetsprocesserna. Syfte med detta var att stärka Länsförsäkringar ABs förmåga inom intern styrning och kontroll av sin verksamhet. Inom uppdraget ingick även att visa på viktiga gränssnitt mellan olika enheter inom koncernen.

Forefronts bidrag

Processarkitekturen dokumenterades och tillgängliggjordes i ett EA-verktyg där processerna, förutom att beskrivna flöden, även mappades mot styrande regelverk, kontroller och organisatoriskt ansvar. Forefront drev arbetet med att utveckla en för Länsförsäkringar AB anpassad metod, utbilda verksamheten samt att etablera en förvaltningsorganisation för processerna.

Uppnått resultat

Cirka 60 medarbetare utbildades och en förvaltningsorganisation togs fram. Arbetet har lett till en gemensam metod för hela LF-koncernens fortsatta processarbete, samt etablering av deras förmåga att själva förvalta och vidareutveckla sina processer.

Länsförsäkringar AB ägs av de 23 lokala länsförsäkringsbolagen och är moderbolag åt Länsförsäkringskoncernen. Länsförsäkringar tillhandahåller funktioner som juridik, marknadsföring, produktutveckling och IT-system. I Länsförsäkringskoncernen ingår bland annat LF Bank, Wasa Kredit, LF Sak, Agria och LF Fondliv.

Dela i dina sociala kanaler