Projektbeskrivning

Medlemsbank

Digitalisering av kundplattform

Medlemsbankens utmaning

Banken stod inför utmaningen att digitalisera och förenkla värdeerbjudandet till kunderna. Banken såg stora förbättringsmöjligheter avseende en högre flexibilitet och automation. Stora potentialer fanns främst i produktionssättningen av nya produkter, en process som karaktäriserades av mycket manuellt arbete och långa ledtider.

Forefronts bidrag

Forefront Consulting tillförde kompetens och kraft i kravställning, design och implementation av den nya digitala lösningen tillsammans med banken. En säker, digital plattform utvecklades avsedd till att hantera sparkonto och lånebeviljning. Forefront designade och införde en infrastukturlösning med syfte att stödja den digitala lösningen och effektivisera den kontinuerliga utvecklingen och produktionssättningen av denna.

Uppnått resultat

Som resultat har medlemsbanken lyckats digitalisera sin erbjudandeplattform och kan nu snabbare erbjuda nya produkter och tjänster digitalt till kunderna. Banken har uppnått en högre grad av automation och effektivitet i utveckling och produktionssättning. I praktiken innebär detta snabbare produktionscyklar med större möjligheter till att snabbt lansera nya produkter och kunderbjudanden.

Dela i dina sociala kanaler