Forefront Consulting välkomnar Nadia Abouda som från och med början av oktober är ny Marknadschef. Enhetlighet, tydlighet och värdeskapande innehåll står i fokus för Forefronts marknadsföring framöver, med slutmålet att stärka dess position på marknaden.

Nadia Abouda

Forefront har ett starkt fokus på att attrahera de bästa konsulterna på marknaden, och att erbjuda de bästa tjänsterna inom Cloud Transformation, AI & Analytics och Business Agility. Med Nadia Abouda som ansvarig för extern marknadsföring och kommunikation tar Forefront ytterligare ett strategiskt steg framåt genom att tydliggöra vårt budskap och erbjudande till marknaden. Nadia kommer att fortsätta utveckla arbetet med Forefronts kännedom, positionering och erbjudanden för att attrahera nya kunder och medarbetare.

Nadia har arbetat med strategisk marknadsföring i 13 år och har en lång erfarenhet från IT-branschen. Hon kommer närmast från TietoEVRY där hon har varit nordisk marknadsansvarig för affärsområdet Retail och Konsumentnära tjänster, med ett stort fokus på positionering och erbjudandekommunikation.

”Forefront Consulting är ett tillväxtbolag med ambitiösa tillväxtmål och vi har marknadens bästa konsulter hos oss. För att kunna fortsätta växa och hjälpa våra kunder att bli datadrivna och konkurrenskraftiga krävs att vi tar ytterligare ett steg avseende marknadsföring och kommunikation och därför är Nadias kompetens ett mycket välkommet tillskott för oss. Det här kommer ge oss enormt mycket och jag är helt säker på att vi kommer göra ett stort avtryck på marknaden.”, säger Johan Pettersson, VD på Forefront.

”Med den starka efterfrågan på kompetens kring Cloud Transformation, AI och Analytics samt Business Agility har Forefront precis det som behövs för att ta våra kunder framåt. Det är häftigt att vara en del av den starka kultur som finns i bolaget, och jag ser framemot att sätta ett tydligt budskap som lockar både kunder och nya talanger, tillsammans med alla nya kollegor.”, säger Nadia Abouda.

Kontakt
Nadia Abouda nadia.abouda@forefront.se

Dela i dina sociala kanaler