Projektbeskrivning

Nischbank

Bygga tjänster för småföretagare

Bankens utmaning

Banken ville kunna erbjuda sina nisch-kunder en helt digital onboarding. Målet var att det ska vara lätt att bli kund och processerna skulle vara snabba och enkla för kunden. Ursprungligen var planen att all funktionalitet i nisch-banken skulle gå live på en och samma gång. Eftersom att det saknades systemstöd var en annan del av utmaningen att utveckla system och funktioner löpande för att stödja verksamhetens behov i förflyttningen. 

Forefronts bidrag

Genom att ”stycka elefanten”, införa strukturerade arbetsprocesser och en produktägarorganisation så gjorde projektet det möjligt att delleverera funktionalitet och samtidigt införa agila processer. Att iterera tillsammans med kundens verksamhet och teknikutvecklingsprojekt. Verksamheten stöttades löpande i kravhantering och med sin gedigna kunskap i bankprocesser kunde verksamheten driva frågeställningar framåt utifrån faktiska affärsbehov.

Uppnått resultat

Banken är live och har en digital onboarding som på ett sätt som de är ensamma om på marknaden. Verksamheten har anammat de nya arbetsprocesserna och fokus ligger på att iterera utvecklingsdelar och släppa små funktioner löpande. Arbetet fortsätter med fördjupad kundförståelse.

Dela i dina sociala kanaler