Projektbeskrivning

Partsammansatt organisation

Digital Agenda ger gemensamt fokus för IT, Utveckling och Marknad

Organisationens utmaning

På grund av en förändrad arbetsmarknad med större rörlighet behövde företaget se över sina digitala förmågor. Den nya situationen ställde nya krav på verksamheten. För att möta förändringen och fortsätta vara relevanta behövde organisationens förmåga att leda och driva digitala initiativ ses över. Forefront Consulting anlitades för att kartlägga nuläge samt att ta fram åtgärder för att genomföra den digitala resan.

Forefronts bidrag

Forefront tog fram en Digital Agenda med fokus på företagets kunder. Agendan skapade en gemensam plan för IT, utveckling och marknad. En övergripande planering för att nå uppsatta mål togs fram. Den Digitala Agendan inkluderade digitala möjligheter och marknadstrender, en nulägesanalys över organisationens förmågor, samt börläge inför framtiden. Dessutom möjliggjordes agilt arbetssätt och att arbete med ledarskap, kultur och struktur.

Uppnått resultat

Den Digitala Agendan var startskotten på företagets stora förändringsresa och satte ett gemensamt fokus för framtiden. Tack vare arbetet skapades en gemensam digital strategi. Arbetet resulterade också i en ny organisation med förändrade arbetssätt och förtydligade att fokus låg på värde till kunder.

Dela i dina sociala kanaler