Projektbeskrivning

Riksbyggen

Energioptimering av fastigheter med AI

Den digitala transformation som Riksbyggen genomgått sedan 2018 har möjliggjort att de idag med hjälp av Forefront Consulting, Microsoft och Artificial Intelligence (AI) har möjlighet att optimera energianvändningen i fastigheter med upp till 20%.

En digital plattform som möjliggör innovation

Strukturer och processer förändras i samhället och bransch efter bransch genomgår digital transformation. Fastighetsbranschen ligger generellt efter andra branscher vad gäller digitalisering och Riksbyggen insåg att de behövde vidareutveckla sin förmåga för att driva branschen framåt. Grunden för detta påbörjades hösten 2018, då Riksbyggens ledning satte en digitaliseringsstrategi.

En digital plattform är idag på plats. Plattformen möjliggör nära samverkan och sömlös integration mellan interna system och externa leverantörer. Den gör det också möjligt att med minimal risk och kostnad gå från idé till koncept som genererar nya intäkter. Nu har Riksbyggen kommit så långt i sin digitaliseringsresa att det är dags att accelerera ännu mer, bland annat med hjälp av AI.

Målet med vår digitala transformation var bland annat att kunna jobba mer som i en startup, vilket vi också gör idag. Vem som helst inom verksamheten kan komma med idé till oss, och om det är intressant så går vi direkt vidare med konceptutveckling. Detta innebär att vi på bara några veckor går från idé till koncept som kan presenteras för företagsledningen. Det är enligt denna modell som vi jobbat med vår senaste satsning inom AI som optimerar energianvändningen i våra fastigheter.”, säger Siamak Khodayari, Chef Digital Utveckling på Riksbyggen.

AI kan sänka energiförbrukning med upp till 20 procent

Generellt styrs fastigheters värmesystem efter gränsvärde som bestämmer när och till vilken grad värme ska tillföras. Detta baseras på den temperatur som är utomhus och ingen hänsyn tas till inomhustemperaturen.

“Det är mycket manuellt arbete där energiingenjörer fysiskt reser till fastigheterna för att felsöka och optimera. Styrningen är klumpig och vi insåg att vi med hjälp av AI och Machine Learning (ML) borde kunna effektivisera energianvändningen i byggnader.”, säger Jonas Holmberg, energiingenjör på Riksbyggen.

För att identifiera hur tekniken kan optimera energianvändningen involverades Forefront Consulting. Målet var att minska energiförbrukningen, samtidigt som inomhustemperaturen skulle hållas så jämn som möjligt för de boende. Tidigt insåg man att någon form av prediktion behövdes, för att förutse hur behovet av värme skulle se ut, och undvika den reaktiva styrning som det annars skulle bli.

Forefront har vi jobbat länge med, de var en av de partners vi tog in för att kunna hjälpa oss med digitaliseringen och vår digitala plattform. Samarbetet har funkat väldigt bra; vi har jobbat tight ihop som ett team. Forefronts styrka är att vi väldigt snabbt kan onboarda nya konsulter som kommer in och förstår Riksbyggen och våra utmaningar.”, säger Siamak.

Forefront hjälpte Riksbyggen med att träna en regressionsmodell som tar in information om kommande utomhustemperatur från SMHI, men också andra faktorer som påverkar hur varmt det blir i en byggnad. Modellen fattar sedan beslut som skickas tillbaka till byggnadens egna styrsystem för överstyrning av pumpar och ventiler direkt i fastigheterna.

“Den digitala plattformen på Azure innebar att vi kunde utnyttja en befintlig arkitektur och smidigt lägga till det som saknades. Vi lägger mätvärden som events på en Event Hub och aggregerar information till modellen i ett Stream Analytics-jobb.”, säger Helena Foogde, Forefront Consulting.

Detta möjliggör en mycket mer precis styrning av värmetillförsel som görs kontinuerligt och automatiskt; något som inte hade varit möjligt utan modern teknik. Under de vårmånader som pilottestet var igång låg besparingen på över 50% per månad. På årsbasis beräknas en besparing på upp till 20%, då dagens system fungerar bättre under vintern än resterande del av året.

“Våra fastigheter har mycket att berätta för oss, men vi har varit ganska dåliga på att lyssna. Med hjälp av den nya tekniken kan vi bättre lyssna på våra fastigheter, ta in den information som finns och använda den för att ytterligare optimera vår fastighetsförvaltning.”, säger Siamak.

Vill du veta mer?

Siamak Khodayari, Chef Digital Utveckling, Riksbyggen – +46 76 77 863 35

Jonas Roslin, Ansvarig för Forefront Consulting i Sundsvall – +46 76 610 51 69

Om Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Dela i dina sociala kanaler