Projektbeskrivning

Skolverksamheter

Stöttning vid digital omställningen hos skolor

Kundens utmaning

Under 2020 har världen kastats in i en större och snabbare förändring än många av oss trodde var möjligt. Både människor och organisationer har behövt ändra sitt förhållningsätt till att matcha de nya förutsättningarna. Även skolans värld har blivit påverkad, där skolorganisationer tvingats ställa om sina verksamheter till att i en allt högre grad bedriva distansundervisning.

Forefronts bidrag

Forefront såg en möjlighet att volontärt hjälpa skolverksamheter att bättre kunna hantera denna kris. Ett initiativ startades upp med fokus att hjälpa skolor i omställningen till att möta de nya förutsättningarna och bedriva en högkvalitativ digital distansundervisning.

Uppnått resultat

Inom ramen för initiativet faciliterade Forefront workshops för olika skolor där lärarkår och rektorer deltog för att kartlägga deras nuläge samt de möjligheter och utmaningar man såg med digital distansundervisning. Forefront hjälpte även till att coacha rektorer och utbildningschefer i det digitala ledarskapet genom personliga samtalssessioner med fokus på aktuella ämnen.

Dela i dina sociala kanaler